Investerare

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot Framtidens intelligenta automation - för jorden och rymden

Aktieinformation

Förträdesemission maj/juni 2022

Motivet för Företrädesemissionen är att bygga den balansräkning som krävs för det ökade antalet kundförhandlingar med stora internationella företag, samt att öka produktionskapaciteten för rymdinfrastruktursprodukter för att möta den kraftigt ökade efterfrågan från marknaden.

Dokument

Sammanfattning

 • För varje en (1) aktie som innehas på avstämningsdagen, den 19 maj 2022, erhålls en (1) uniträtt. Tjugofem (25) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie 2022/2023.
 • Teckningskursen är 68,00 kronor per unit, motsvarande 34,00 kronor per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 • Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 15,6 procent mot den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under perioden den 12 april - 11 maj 2022 och en premie om cirka 8,6 procent mot stängningskursen den 11 maj 2022.
 • Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Unibap cirka 24,8 MSEK, före avdrag för emissionskostnader.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från den 23 maj 2022 till och med den 7 juni 2022.
 • Företrädesemissionen omfattas till cirka 41,8 procent av teckningsåtaganden, samt cirka 49,6 procent av garantiåtaganden, motsvarande totalt 91,4 procent av Företrädesemissionen.
 • Lösenkursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner är 50,00 kronor. Nyteckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 15 september 2023 till och med den 29 september 2023.
 • Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2022/2023 inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 18,2 MSEK, före avdrag för emissionskostnader.

Tidsplan

 • 17 maj 2022 - Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla uniträtter
 • 18 maj 2022 - Första handelsdag exklusive rätt att erhålla uniträtter
 • 19 maj 2022 - Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
 • 20 maj 2022 - Beräknad dag för offentliggörandet av ett investeringsmemorandum
 • 23 maj - 1 juni 2022 - Handel med uniträtter på Nasdaq First North Growth Market
 • 23 maj - 7 juni 2022 - Teckningsperiod
 • 10 juni 2022 - Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.