LANGUAGE
 • en
 • sv
 • Investor Relations

  På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör Unibap. Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.

  Aktien

  Unibap har gett ut aktier i ett aktieslag. Aktierna har emitterats enligt svensk lag och är denominerade i svenska kronor. Aktierna är registrerade i elektronisk form och kontoförs av Euroclear. Varje aktie är av samma aktieslag och äger således lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst och har samma röstvärde.

  Handelsinformation

  Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market sedan den 27 mars 2017.

  Kortnamn: UNIBAP
  ISIN-kod: SE0009606809

   

  Ägare

  Ägaruppgifter uppdateras varje kvartal per den 31 mars, 30 juni, 30 sep och 31 dec

  Aktieägare Antal aktier & röster Ägarandel & röstandel, %
  Danske Bank International S.A.  832 500 10,25
  Swedbank Robur Microcap 640 000 7,88
  Avanza pension 640 140 7,88
  Bruhnspace AB 495 088 6,09
  Nord Fondkommission AB 386 803 4,76
  Nordnet Pensionsförsäkring AB 381 757 4,70
  Kjell Brunberg AB 377 917 4,65
  Coeli Wealth Management AB 340 989 4,20
  Asplund Data AB 330 148 4,06
  Fredrik Grevelius 285 002 3,51
  Övriga aktieägare 3 415 165 42,03
  Totalt 8 125 509 100,00

  Senast uppdaterad per 2019-12-30

  Aktiekapital

  Aktiekapitalet uppgår till 1 098 762,33 SEK fördelat på 8 125 509 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 0,14 SEK.

  Aktiekapitalets utveckling

  År Händelse Ökning av antalet aktier Antalet aktier Kvotvärde (SEK) Förändring av Aktiekapitalet (SEK) Aktiekapital (SEK)
  2013 Nybildning 50 000 50 000 1,00 50 000,00 50 000,00
  2016 Nyemission 20 530 70 530 1,00 20 530,00 70 530,00
  2017 Teckningsoptioner 20 530 91 060 1,00 20 530,00 91 060,00
  2017 Nyemission 9 514 100 574 1,00 9 514,00 100 574,00
  2017 Fondemission - 100 574 5,00 402 626,00 503 200,00
  2017 Split (37:1) 3 620 664 3 721 238 0,14 - 503 200,00
  2017 Nyemission 1 150 000 4 871 238 0,14 155 507,39 658 707,39
  2018 Nyemission 1 623 746 6 494 984 0,14 219 569,13 878 276,52
  2019 Nyemission 825 000 7 319 984 0,14 111 559,65 989 836,17 
  2019 Teckningsoptioner 805 525 8 125 509 0,14 108 926,17 1 098 762,33
  linkedin facebook twitter