LANGUAGE
 • en
 • sv
 • Investor Relations

  På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör Unibap. Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.

  Aktien

  Unibap har gett ut aktier i ett aktieslag. Aktierna har emitterats enligt svensk lag och är denominerade i svenska kronor. Aktierna är registrerade i elektronisk form och kontoförs av Euroclear. Varje aktie är av samma aktieslag och äger således lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst och har samma röstvärde.

  Handelsinformation

  Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North sedan den 27 mars 2017.

  Kortnamn: UNIBAP
  ISIN-kod: SE0009606809

   

  Ägare

  Ägaruppgifter uppdateras varje kvartal per den 31 mars, 30 juni, 30 sep och 31 dec

  Aktieägare Antal aktier & röster Ägarandel & röstandel, %
  DANSKE BANK INTERNATIONAL S.A. 555 000 11,39
  Bruhnspace AB 483 838 9,93
  Asplund Data AB 444 608 9,13
  Kjell Brunberg AB 444 608 9,13
  Nord Fondkommission AB 277 870 5,70
  Öhman Bank S.A. 259 546 5,33
  Magnus Norgren 231 147 4,75
  Avanza 226 738 4,65
  Övriga aktieägare 1 947 883 39,99
  Totalt 4 871 238 100,00

  Senast uppdaterad per 2018-09-30

  Aktiekapital

  Aktiekapitalet uppgår till 658 707,39 SEK fördelat på 4 871 238 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 0,14 SEK.

  Aktiekapitalets utveckling

  År Händelse Ökning av antalet aktier Antalet aktier Kvotvärde (SEK) Förändring av Aktiekapitalet (SEK) Aktiekapital (SEK)
  2013 Nybildning 50 000 50 000 1,00 50 000,00 50 000,00
  2016 Nyemission 20 530 70 530 1,00 20 530,00 70 530,00
  2017 Teckningsoptioner 20 530 91 060 1,00 20 530,00 91 060,00
  2017 Nyemission 9 514 100 574 1,00 9 514,00 100 574,00
  2017 Fondemission - 100 574 5,00 402 626,00 503 200,00
  2017 Split (37:1) 3 620 664 3 721 238 0,14 - 503 200,00
  2017 Nyemission 1 150 000 4 871 238 0,14 155 507,39 658 707,39
  linkedin facebook twitter