LANGUAGE
 • en
 • sv
 • Investor Relations

  På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör Unibap. Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.

  Tidigare bolagsstämmor 

  Årsstämma 2018

  Årsstämman ägde rum måndagen den 22 oktober 2018, klockan 16.00, i bolagets lokaler på Kungsängsgatan 12, Uppsala.

  Kommuniké från Årsstämma

  Kallelse till Årsstämma

  Fullmakt

  Extra bolagsstämma den 6 mars 2018

  Extra bolagsstämma ägde rum tisdagen den 6 mars 2018, klockan 16.00, i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, Uppsala.

  Kommuniké från extra bolagsstämma

  Kallelse till extra bolagsstämma

  Fullmakt

  Revisorns yttrande

  Styrelsens redogörelse enligt kap 14 8§ aktiebolagslagen

  Villkor för teckningsoptioner

  Styrelsens beslut

  Årsstämma den 20 oktober 2017

  Unibaps årsstämma hölls den 20 oktober 2017 i Advokatfirman Lindahls lokaler i Uppsala.

  Kommuniké från årsstämma

  Fullständiga förslag inför årsstämman

  Unibap Årsredovisning 2016/2017

  Fullmakt

  linkedin facebook twitter