Investerare

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot Framtidens intelligenta automation - för jorden och rymden

Pressmeddelanden

D-Orbit första integratören som testar SpaceCloud i rymden

Unibap AB (publ) har tecknat ett samarbetsavtal med det engelska företaget D-Orbit UK Ltd gällande uppsändning och drift av Unibap SpaceCloud iX5-100 i rymden. Unibap och D-Orbit kommer gemensamt att utföra validering och tester i syfte att utvärdera och utveckla framtida kommersiella molntjänster i rymden. Samarbetsavtalet innebär att Unibap bidrar med SpaceCloud produkter och programvara samt att D-Orbit bidrar med integration och uppsändning till rymden under andra kvartalet 2021.

Unibap kommer att leverera hårdvara och programvara till D-Orbit för integration i mars 2021 och därefter stödja satellitintegrationen till D-Orbits rymdplattform "ION" samt gemensamma utvärderingar och test efter uppsändning. IONs primära funktion är att leverera och distribuera mindre satelliter i exakta omloppsbanor. ION innehåller ett standardiserat mekaniskt, elektriskt och datagränssnitt som effektiviserar integrationen av nyttolaster, som tex innovativ teknik utvecklad av start-ups, experiment från forskningsenheter och instrument från traditionella rymdföretag med en vikt typiskt mellan 1 och 200 kg. Denna storleksordning täcker de flesta små satelliter under konstruktion eller som planeras inom "new space".

Målsättningen är att demonstrera de nya möjligheter som SpaceCloud erbjuder, att karakterisera prestanda och få praktisk erfarenhet av driften av en molnnod i en rymdfarkost som är säkert ansluten till molntjänster på jorden. En rad innovativa lösningar och applikationer kommer att demonstreras för bland annat avancerad geospatiell jordobservation och rymdlägesbild utifrån sofistikerade, AI drivna algoritmer avsedda för beslutsstöd med extremt låg fördröjning. Dessutom kommer parterna att experimentera med en mängd komprimeringstekniker för streaming av video och andra typer av data till jorden.

Unibap och D-Orbit kommer att ladda upp ytterligare SpaceCloud-applikationer och experiment utifrån tillgängliga resurser ombord under testperioden för att maximera utvärderingen av affärspotentialerna för databehandling i rymden. Möjligheter för tredje part att demonstrera programvara på det första kommersiellt tillgängliga "Cloud in Space" kan också erbjudas under 2021.

Unibap stöds som tidigare kommunicerats redan av Europeiska rymdorganisationen (ESA) genom ett pågående projekt inom det allmänna studieteknologiprogrammet (GSTP) för att underlätta integration av tredjepartsapplikationer och syftar till höjd teknikmognad av SpaceCloud tillförlitlighetsfunktioner, SafetyChip och SafetyBoot. SpaceCloud möjliggör samma typ av molntjänster som finns i serverhallar på jorden, som containeriserad orkestrering och isolering vilket gör att resurserna kan tilldelas för parallell körning av applikationer. Unibap samarbetar med en rad organisationer inklusive ENEA, USA-baserade SaraniaSat Inc, 12G Flight Systems AB för SpaceCloud-ekosystemfunktioner och applikationsdemonstrationer till missionen.

- Vi är mycket glada över att D-Orbit kommer att bli den första satellitintegratören och satellitoperatören som demonstrerar SpaceCloud i rymden. Jag är personligen stolt över att båda företagen är europeiska och att vi tillsammans kan visa en spännande väg för framtidens datadrivna rymdmolnstjänster, säger Fredrik Bruhn, chefsevangelist och styrelseledamot i Unibap.

- Vi har förberett oss för användning av avancerade datorplattformar i rymden för att kunna erbjuda moln och AI-driven databehandling som ett viktigt element i utbudet av On-Orbit-tjänster som vi kan erbjuda våra kunder, säger Simon Reid, D- Orbit UK COO. "Unibaps lösningar erbjuder högeffektiva, moderna datorprocessorer för rymdmiljön var exakt den partner vi behövde för detta uppdrag.

- Under de senaste åren har vi sett en ökning av intresset för databehandling för att öka flexibiliteten och sänka fördröjningen vid framtagandet av dataprodukter från rymden. Den planerade demonstrationsmissionen (IOD) med Unibap och D-Orbit kommer att påvisa ett nytt koncept som genererar flera dataprodukter parallellt, en metod som kan möjliggöra nya satellitlösningar i framtiden, säger David Steenari, satellitberäkningsexpert vid ESA.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomberg

Verkställande Direktör

vd@unibap.com

+46 738 21 37 79

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser.

30 maj 2023
Regulatorisk
09 februari 2023
Regulatorisk
24 november 2022
Regulatorisk
10 november 2022
Regulatorisk
18 oktober 2022
Regulatorisk
16 september 2022
Regulatorisk
16 september 2022
Regulatory
31 augusti 2022
Regulatorisk
10 februari 2022
Regulatorisk
10 februari 2022
Regulatory
10 februari 2022
Regulatorisk
09 februari 2022
Regulatorisk
09 februari 2022
Regulatory
11 november 2021
Regulatorisk
20 september 2021
Regulatorisk
01 september 2021
Regulatorisk
21 juni 2021
Regulatorisk
16 februari 2021
Regulatorisk
04 januari 2021
Regulatorisk
04 januari 2021
Regulatory
12 november 2020
Regulatorisk
12 oktober 2020
Regulatorisk
30 september 2020
Regulatorisk
18 september 2020
Regulatorisk
01 september 2020
Regulatorisk
14 maj 2020
Regulatorisk
14 februari 2020
Regulatorisk
11 november 2019
Regulatorisk
30 september 2019
Regulatorisk
20 september 2019
Regulatorisk
05 september 2019
Regulatorisk
26 februari 2019
Regulatorisk
20 september 2018
Regulatorisk
06 september 2018
Regulatorisk
05 juni 2018
Regulatorisk
05 juni 2018
Regulatory
19 februari 2018
Regulatorisk
15 februari 2018
Regulatorisk
29 september 2017
Regulatorisk
20 september 2017
Regulatorisk
07 september 2017
Regulatorisk
01 september 2017
Regulatorisk
28 april 2017
Regulatorisk
02 mars 2017
Regulatorisk

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.