Investerare

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot Framtidens intelligenta automation - för jorden och rymden

Pressmeddelanden

Delårsrapport 1 juli - 31 december 2016

Finansiell utveckling 1 oktober - 31 december 2016

 • Omsättningen ökade under kvartalet med cirka 28 procent till 1 098 KSEK, jämfört med 856 KSEK motsvarande period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 653 KSEK jämfört med -1 173 KSEK motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 10 KSEK avseende immateriella anläggningstillgångar.
 • Resultatet före skatt uppgick till -1 683 KSEK jämfört med -1 190 KSEK motsvarande kvartal föregående år.
 • Resultat per aktie uppgick till -23,85 SEK (-23,80 SEK).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 516 KSEK (830 KSEK).

Finansiell utveckling 1 juli - 31 december 2016

 • Omsättningen minskade under perioden juli - december med cirka 47 procent till 2 280 KSEK (4 317 KSEK) jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 027 KSEK jämfört med 136 KSEK motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om 10 KSEK avseende immateriella anläggningstillgångar. 
 • Resultatet före skatt uppgick till -2 084 KSEK jämfört med 113 KSEK motsvarande period föregående år.
 • Resultat per aktie uppgick till -29,54 SEK (1,76SEK).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2 490 KSEK (75 KSEK).

Viktiga händelser under perioden

 • Genomförd såddinvestering, emission om 10 265 KSEK.
 • Tilläggsbeställningar på SpaceCloud-produkten till befintlig kund.
 • Avstått konsultverksamhet för att fokusera på egen produktlansering av IVS för industriell robotik vilket medfört omsättningsminskning.
 • Genomfört demonstrationer av IVS produkten tillsammans med Robotdalen på ABB industrirobot.
 • Rekrytering av applikationsingenjör.
 • Lämnat in en patentansökan kring industriell robotik.
 • Antagna till ESA BIC Sweden.

Viktiga händelser efter perioden

 • Säljchef börjar 1 januari 2017.
 • Beslut om att göra Unibap AB till ett publikt bolag.
 • Rekrytering av utvecklingschef och applikationsingenjörer.
 • Beställning från Rymdstyrelsen för samfinansierad teknikutveckling för SpaceCloud-plattformarna.
 • Teckningsoptioner från såddfinansieringsrundan i september löses och tillför bolaget cirka 12 000 KSEK.
 • Ansöker om notering på Nasdaq First North.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida samt biläggs till detta pressmeddelande.

Uppsala 2017-03-02

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Bruhn, Verkställande Direktör
f@unibap.com
+46 70 783 32 15

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2017 klockan 14.00 CET.

Kort om Unibap
Unibap är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Grundarna kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag. För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.unibap.com. Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

09 februari 2023
Regulatorisk
24 november 2022
Regulatorisk
10 november 2022
Regulatorisk
18 oktober 2022
Regulatorisk
16 september 2022
Regulatorisk
16 september 2022
Regulatory
31 augusti 2022
Regulatorisk
10 februari 2022
Regulatorisk
10 februari 2022
Regulatory
10 februari 2022
Regulatorisk
09 februari 2022
Regulatorisk
09 februari 2022
Regulatory
11 november 2021
Regulatorisk
20 september 2021
Regulatorisk
01 september 2021
Regulatorisk
21 juni 2021
Regulatorisk
16 februari 2021
Regulatorisk
04 januari 2021
Regulatorisk
04 januari 2021
Regulatory
12 november 2020
Regulatorisk
12 oktober 2020
Regulatorisk
30 september 2020
Regulatorisk
18 september 2020
Regulatorisk
01 september 2020
Regulatorisk
14 maj 2020
Regulatorisk
14 februari 2020
Regulatorisk
11 november 2019
Regulatorisk
30 september 2019
Regulatorisk
20 september 2019
Regulatorisk
05 september 2019
Regulatorisk
26 februari 2019
Regulatorisk
20 september 2018
Regulatorisk
06 september 2018
Regulatorisk
05 juni 2018
Regulatorisk
05 juni 2018
Regulatory
19 februari 2018
Regulatorisk
15 februari 2018
Regulatorisk
29 september 2017
Regulatorisk
20 september 2017
Regulatorisk
07 september 2017
Regulatorisk
01 september 2017
Regulatorisk
28 april 2017
Regulatorisk
02 mars 2017
Regulatorisk

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.