Investerare

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot Framtidens intelligenta automation - för jorden och rymden

Pressmeddelanden

Delårsrapport Q1 1 juli -30 september 2020

juli - september 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 2 329 KSEK (1 652)

· Rörelseresultatet uppgick till -6 173 KSEK (-3 930)

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 538 KSEK (-3 865)

· Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,68 SEK (-0,53)

Väsentliga händelser, juli - sept 2020

· I augusti inleder Unibap och SSC en dialog om samarbete kring SpaceCloud™ molntjänster i rymden

· Unibap erhåller varumärkesskydd för SpaceCloud och lanserar SpaceCloud OS

· I september erhåller Unibap en mindre förstudie från Husqvarna Group AI lab för att utforska nya möjligheter med datafusion för kommersiella applikationer

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Fredrik Bruhn väljer att lämna VD posten för att ta rollen som bolagets Chief evangelist i digitalisering. Fredrik Bruhn kommer dock att vara kvar som VD fram tills att ny VD är rekryterad och tillträtt tjänsten.

· Unibap får beställning av den amerikanska distributören Moog Inc på nästa generations SpaceCloud applikationsutvecklingsprodukter till ett ordervärde om 123 000 USD med leverans i november

· Jens Lagergren utses till ny CFO och tillträder den 11 januari 2021

· Unibap kompletterar SpaceCloud ekosystem med ledande programvara för geografisk informationsanalys · Unibap får följdbeställning från SweTree Technologies AB avseende fortsatt arbete av pilotinstallation för automatisk sortering och kvalitetsavsyning.

VD har ordet

SpaceCloud OS kommer med på NASA HYTI satellitmissionen och genomförd pilot inom biotech

Räkenskapsårets första kvartal inleddes med en digital rivstart i och med rymdmässan SmallSat där vi tillsammans med Atlantic council genomförde ett virtuellt seminarium där Amazon, Microsoft, Spaceflight Industries/BlackSky och ESA deltog som experter inom framtidens AI och molntjänster i rymden.

Det blev också startskottet för vår lansering av vårt varumärke SpaceCloud, där vi nu har levererat SpaceCloud grundmjukvaran för integration i NASA HYTI satelliten. Enkelt kan vi beskriva SpaceCloud som en "Appstore" för satellittjänster. Genom att använda våra lösningar kan kunder anpassa funktionaliteten i satelliterna med smarta appar och hantera olika behov. Exempelvis kan en satellit utrustad med rätt sensorer och SpaceCloud hantera appar för att upptäcka utsläpp av olja och skogsbränder.

Vi ser en mycket stark intresseökning från USA och Europa för våra rymdprodukter och inte minst våra SpaceCloudlösningar. Vi arbetar med fullt fokus på att ta hand om dessa intresseförfrågningar och realisera det in till affärer och spännande samarbeten. Vi har under hösten förstärkt med ytterligare en säljare inom rymd för att möta upp förfrågningar och genomföra tester av tredjepartsmjukvaror till SpaceCloud ekosystemet. Bland annat har vi genomfört avancerade tester tillsammans med det amerikanska företaget SaraniaSat av den ledande satellitanalysprogramvaran ENVI/IDL. ENVI används i många jordbaserade analystjänster av satellit-information och nu har vi visat att ENVI-användare enkelt kan komplettera sina analyser på jorden med analyser direkt i satelliter och korta ner tiden för lägesbilden.

I vårt industrispår så har det, efter en tuff vår då många företag på grund av covid-19 avvaktat investeringar, börjat röra på sig. Vi har bland annat fått fler möjligheter att komma ut till kund och besöka deras anläggningar samt slutföra viktiga pilotprojekt. En viktig pilot som nyligen slutredovisades rör kvalitetskontroll för massproduktion inom biomedicin/life science. Piloten har genomförts tillsammans med Fresenius Kabi och öppnar vägen till en ny spännande vertikal. Vi har även getts en unik chans att pröva våra lösningar på typiska problem i biomedicinska processer via vårt deltagande i Testa Challenge. Life science har hittills inte varit ett fokusområde men vi ser att våra lösningar kan göra stor nytta även inom detta område. Marknadens karaktär med omfattande regleringar och högt ställda kvalitetskrav passar bra för det vi kan erbjuda med våra Intelligent Vision Platform (IVP) lösningar.

Jag nämnde i förra vd-ordet att vi levererat en provanläggning till Husqvarna avseende en pilot för tjänster utöver vår befintliga installation. Jag kan nu glädjande konstatera att denna pilot genomförts med goda resultat och förstärker vårt erbjudande inom bearbetad metall. Vi har även erhållit en mindre förstudie från Husqvarna Group AI lab för att utforska nya möjligheter med datafusion för kommersiella applikationer. Idag finns våra högvolymstjänster för produktion hos avmålning och ytbehandling hos Husqvarna och vi är förstås mycket glada att tillsammans med Husqvarna och Husqvarna AI lab kunna studera fler möjligheter med vår teknik. Husqvarna har även förlängt serviceavtalet på lackeringskontrollslinjen med ett år.

Som kommunicerat kommer jag att lämna VD-posten för att kunna fokusera på strategiska samarbeten inom rymd och industri i rollen som Chief evangelist i digital transformation. Jag ser fram emot att förverkliga vår vision med vårt team och ny VD och att fokusera min kraft på det som gör störst nytta för bolaget. Rekrytering av ny VD är påbörjad och jag kvarstår som VD fram till dess att ny VD är på plats.

Till sist några rader om Covid-19 som fortsätter att påverka världen. Vi var snabba att anpassa oss till rådande situation genom att ställa om till att arbeta hemifrån och mötas i digitala forum. Det har inneburit att vi hittills varit lyckligt förskonade från sjukdom och kunnat fortsätta arbeta med samma kapacitet som tidigare. Vi fortsätter att följa utvecklingen noga för att snabbt kunna ställa om och fånga nya möjligheter. Digital transformation tar tid, men jag kan konstatera att Unibap ligger rätt i tiden och med ökande bevis på våra lösningar och tjänster.

Uppsala i november 2020

Fredrik Bruhn, VD

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn

Verkställande Direktör

vd@unibap.com

+46 70 7833215

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2020 klockan 08.00 CET.

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser.

30 maj 2023
Regulatorisk
09 februari 2023
Regulatorisk
24 november 2022
Regulatorisk
10 november 2022
Regulatorisk
18 oktober 2022
Regulatorisk
16 september 2022
Regulatorisk
16 september 2022
Regulatory
31 augusti 2022
Regulatorisk
10 februari 2022
Regulatorisk
10 februari 2022
Regulatory
10 februari 2022
Regulatorisk
09 februari 2022
Regulatorisk
09 februari 2022
Regulatory
11 november 2021
Regulatorisk
20 september 2021
Regulatorisk
01 september 2021
Regulatorisk
21 juni 2021
Regulatorisk
16 februari 2021
Regulatorisk
04 januari 2021
Regulatorisk
04 januari 2021
Regulatory
12 november 2020
Regulatorisk
12 oktober 2020
Regulatorisk
30 september 2020
Regulatorisk
18 september 2020
Regulatorisk
01 september 2020
Regulatorisk
14 maj 2020
Regulatorisk
14 februari 2020
Regulatorisk
11 november 2019
Regulatorisk
30 september 2019
Regulatorisk
20 september 2019
Regulatorisk
05 september 2019
Regulatorisk
26 februari 2019
Regulatorisk
20 september 2018
Regulatorisk
06 september 2018
Regulatorisk
05 juni 2018
Regulatorisk
05 juni 2018
Regulatory
19 februari 2018
Regulatorisk
15 februari 2018
Regulatorisk
29 september 2017
Regulatorisk
20 september 2017
Regulatorisk
07 september 2017
Regulatorisk
01 september 2017
Regulatorisk
28 april 2017
Regulatorisk
02 mars 2017
Regulatorisk

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.