Investerare

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot Framtidens intelligenta automation - för jorden och rymden

Pressmeddelanden

Halvårsrapport 1 juli - 31 december 2020

Oktober-december 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 4 288 KSEK (2 052)

· Rörelseresultatet uppgick till -4 739 KSEK (-6 812)

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 660 KSEK (-7 023)

· Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,57 SEK (-0,93)

Juli-december 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 6 617 KSEK (4 024)

· Rörelseresultatet uppgick till -10 912 KSEK (-10 742)

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -10 198 KSEK (-10 888)

· Resultat per aktie, före och efter utspädning, -1,26 SEK (-1,46)

Väsentliga händelser, oktober-december 2020

· I oktober meddelades att Fredrik Bruhn lämnar VD-posten för rollen som bolagets Chief Evangelist i digital transformation.

· Unibap får beställning på nästa generations SpaceCloud applikationsutvecklingsprodukter från Moog Inc till ett ordervärde om 123 000 USD

· Unibap inleder i december samarbete med AWS för att integrera molntjänster inom beräkning, lagring och edge med SpaceCloud

· Unibap får ytterligare följdbeställning från SweTree Technologies AB avseende slutförande av pilotinstallation för automatisk sortering och kvalitetsavsyning

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Anders Blomberg utses till ny VD för Unibap

· NASA väljer Unibap som leverantör av 25 SpaceCloud datorer för forskning inom distribuerad rymdfarkostsautonomi

VD har ordet

"Samarbetsavtal med Amazon Web Services och ytterligare följdorder från SweTree Technologies"

Räkenskapsårets första halvår inleddes med en digital rivstart i och med den årliga rymdmässan SmallSat som hölls i augusti och en försiktig optimism gällande Covid-19. Den nedstängning och avvaktan som präglade våren 2020 började vändas mot en försiktig optimism.

Dessvärre kom bakslaget i slutet av oktober då Covid-19 tog ny fart och resten av 2020 kom att präglas av en återgång till samma läge som under våren. Det har främst påverkat vårt industrispår där det varit svårt att komma ut till kund och besöka deras anläggningar samt att många investeringar skjutits upp. Trots detta så har vi lyckats genomföra och slutredovisa resultat från ett viktigt pilotprojekt som rör kvalitetskontroll för massproduktion inom biotech/life scienceområdet. Projektet har genomförts tillsammans med Fresenius Kabi och öppnar vägen till en ny spännande vertikal. Vi har även fått en unik chans att pröva våra lösningar på typiska problem i biotech-processer via vårt deltagande i Testa Challenge.

Inom affärsområdet industri finns idag vår Intelligent Vision Platform (IVP) i högvolymstjänster för produktion inom lackering och ytbehandling hos Husqvarna. Vidare har vi tillsammans med Husqvarna Group AI lab studerat nya möjligheter med datafusion för kommersiella applikationer. Husqvarna har även förlängt serviceavtalet på lackeringskontrollslinjen med ett år. Året 2021 inleddes med steg att skala upp tjänsterna kring industrilackering med en beställning från Assars Industri AB för automatiserad kvalitetsavsyning. Assars är ett legolackföretag specialiserade på högkvalitativ lackering i små och stora serier.

Samarbetet med SweTree fortsätter och under hösten har vi mottagit två följdbeställningar. Den första avseende fortsatt arbete av pilotinstallation för automatisk sortering och kvalitetsavsyning och den andra avseende slutförande av pilotinstallation för automatisk sortering och kvalitetsavsyning. Det visar att vår IVP plattform är robust och skalbar samt går att implementera i olika produktionsmiljöer med många tillämpningar inom stora marknadsvertikaler som industri, bioekonomi och biotech.

Inom affärsområdet rymd har vi under första halvåret sett en fortsatt intresseökning av våra produkter och tjänster som nu tas vidare i djupare diskussioner. Paketeringen av SpaceCloud fortskrider snabbt och vi finner att erkända aktörer på marknaden ser gemensamma affärsmöjligheter. SpaceCloud är nu i princip grunden till alla offerter till kunder.

SpaceCloud ekosystemet utökas snabbt med nya algoritmer och funktioner genom samarbeten med tredjepartsleverantörer där vi nyligen meddelade påbörjandet av integration med Amazon Web Services. För de bevandrade inom geografisk informationsanalys så är ENVI/IDL från Harris Geospatial en mycket känd programvara. Att kunna erbjuda ENVI i SpaceCloud ger möjligheter att snabbt lyfta applikationer från jorden till rymdsystem. SpaceCloud kommer även utökas vidare med kommunikationstjänster genom samarbeten med satellitkommunikationsföretag. Under perioden har vi även börjat leverera applikations/ funktions-utvecklingsenheter av nästa generations SpaceCloud-lösningar med kraftigt utökad prestanda.

I oktober kommunicerade vi att jag kommer att lämna VD-posten för att i rollen som Chief Evangelist i digital transformation kunna fokusera på strategiska samarbeten inom rymd och industri. I slutet av december kunde vi meddela att Anders Blomberg blir ny VD för Unibap. Anders har lång erfarenhet från olika ledande positioner, bland annat som VD för Crane Currency, samt flera ledande befattningar på Accenture Sverige och Sandvik. Anders har stor vana och erfarenhet av att arbeta med komplex försäljning och att leda förändringsprojekt som innefattar industriell IT. Jag hälsar Anders varmt välkommen och ser fram emot att tillsammans med honom och resten av Teamet förverkliga Unibaps vision med autonom intelligent automation på jorden och i rymden.

Året 2021 ser oerhört spännande ut med rymdflygning av SpaceCloud och följdbeställningar inom industri som tydligt visar produkternas mognad.

Uppsala i februari 2021

Fredrik Bruhn, VD

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn

Verkställande Direktör

vd@unibap.com

+46 70 7833215

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2021 klockan 08.00 CET.

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser.

30 maj 2023
Regulatorisk
09 februari 2023
Regulatorisk
24 november 2022
Regulatorisk
10 november 2022
Regulatorisk
18 oktober 2022
Regulatorisk
16 september 2022
Regulatorisk
16 september 2022
Regulatory
31 augusti 2022
Regulatorisk
10 februari 2022
Regulatorisk
10 februari 2022
Regulatory
10 februari 2022
Regulatorisk
09 februari 2022
Regulatorisk
09 februari 2022
Regulatory
11 november 2021
Regulatorisk
20 september 2021
Regulatorisk
01 september 2021
Regulatorisk
21 juni 2021
Regulatorisk
16 februari 2021
Regulatorisk
04 januari 2021
Regulatorisk
04 januari 2021
Regulatory
12 november 2020
Regulatorisk
12 oktober 2020
Regulatorisk
30 september 2020
Regulatorisk
18 september 2020
Regulatorisk
01 september 2020
Regulatorisk
14 maj 2020
Regulatorisk
14 februari 2020
Regulatorisk
11 november 2019
Regulatorisk
30 september 2019
Regulatorisk
20 september 2019
Regulatorisk
05 september 2019
Regulatorisk
26 februari 2019
Regulatorisk
20 september 2018
Regulatorisk
06 september 2018
Regulatorisk
05 juni 2018
Regulatorisk
05 juni 2018
Regulatory
19 februari 2018
Regulatorisk
15 februari 2018
Regulatorisk
29 september 2017
Regulatorisk
20 september 2017
Regulatorisk
07 september 2017
Regulatorisk
01 september 2017
Regulatorisk
28 april 2017
Regulatorisk
02 mars 2017
Regulatorisk

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.