Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Inbjudan till företagspresentation av Unibap AB (publ)

Styrelsen i Unibap har vid möte den 12 maj 2022 beslutat att genomföra en företrädesemission av units om cirka 24,8 MSEK. Teckningsperioden löper från den 23 maj till och med 7 juni 2022. Med anledning av detta bjuder vi den 23 maj kl. 14:00 och den 24 maj kl. 17:00 in till två öppna möten där vi presenterar bolagets framtida inriktning och prioriteringar.

Mötena är digitala och sker via Teams. Presentationen kommer även att filmas och därefter publiceras på bolagets hemsida, www.unibap.com. Vid presentationen deltar tf. VD Lena W Jansson, Chief evangelist Fredrik Bruhn, Affärsområdeschef Richard Peterson Wigh och CFO Jens Lagergren.

 

Datum och tid för mötena är:

Måndagen den 23 maj kl. 14:00 - 15:00
Tisdagen den 24 maj kl. 17:00 - 18:00

 

Anmälan till presentationen, med uppgift om vilken presentation ni önskar delta på, görs till e-mail [email protected].  En Teams-länk kommer att skickas till dem som anmält sig.  

Anmälan till presentationerna görs senast måndagen den 23 maj kl. 12:00

 

Varmt välkomna!

Uppsala 2022-05-19

För mer information, vänligen kontakta:

Lena W Jansson

Verkställande Direktör

[email protected]

+46 72 450 15 15

 

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som idag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, [email protected], är Bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till [email protected] eller genom att klicka på knappen nedan.