Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma i Unibap den 6 mars 2018

Unibaps extra bolagsstämma hölls den 6 mars 2018 i Advokatfirman Lindahls lokaler i Uppsala.

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag den 14 februari 2018 om införande av ett personaloptionsprogram genom i) riktad emission av högst 146 137 teckningsoptioner till Bolagets helägda dotterbolag Goldcup 16244 AB, org.nr. 559148-9868 (under föreslagen namnändring till Unibap Incentive AB) ("Dotterbolaget"), samt ii) godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna från Dotterbolaget till deltagare i personaloptionsprogrammet.

Varje teckningsoption ska, under perioden från och med 1 mars 2021 till och med den 31 december 2022 berättiga till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen har fastställts till 56.81 kronor, vilket motsvarar 110 % av den genomsnittliga sista betalkursen för Bolagets aktie under perioden den 20 februari - 5 mars 2018.

Tilldelning ska beslutas av styrelsen. Personaloptionerna tjänas in under en period av tre år, förutsätter fortsatt anställning i Bolaget under en treårsperiod i den omfattning som styrelsen beslutar och är inte överlåtbara. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av personaloptionsprogrammet inom ramen för de ovan angivna huvudvillkoren.

2018-03-06

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn
Verkställande Direktör
vd@unibap.com
+46 70 7833215

Kort om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Grundarna kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.