Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Oskar Flordal ny utvecklingschef på Unibap

Den 1 maj tillträder Oskar Flordal tjänsten som utvecklingschef på Unibap, där han även kommer att ingå i ledningsgruppen. Oskar kommer närmast från det globala hårdvaruföretaget ARM, där han under de senaste åren har arbetat som modularkitekt med ansvar bland annat för bildkomprimering i grafikprocessorn.

- Först nu är processorkraften tillräcklig för att kunna hantera avancerad maskininlärning, säger Oskar Flordal. Unibaps teknik öppnar nya möjligheter för aktörerna i automationsbranschen och vi kommer att få se en snabb teknisk utveckling under de kommande åren.

Med sin bakgrund har Oskar djupgående kunskap om många av de komponenter som ingår i Unibaps hårdvaruplattform. Han har ett stort intresse för utveckling av robotar och erfarenhet av arbete med såväl bildanalys som artificiell intelligens. Till Unibaps ledningsgrupp tillför Oskar även värdefull kompetens inom produktutveckling för en global marknad.

- En viktig utmaning blir att behålla Unibaps styrka och tekniska snabbhet i den kraftiga expansionen av verksamheten som vi nu har påbörjat. Vi ska ytterligare förstärka organisationen och processerna kring vår produktutveckling, säger Oskar.

- Vi är mycket glada att få med Oskar Flordal i vårt team, säger Fredrik Bruhn, CEO på Unibap. Hans kompetens och erfarenhet kommer till stor nytta i vår fortsatta utveckling av lösningar för automationsbranschen.

2017-04-28

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Bruhn
Verkställande direktör
f@unibap.com
+46 70 783 32 15

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017 klockan 10.00 CET.

Kort om Unibap
Unibap är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Grundarna kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.