Investerare

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot Framtidens intelligenta automation - för jorden och rymden

Pressmeddelanden

Oskar Flordal ny utvecklingschef på Unibap

Den 1 maj tillträder Oskar Flordal tjänsten som utvecklingschef på Unibap, där han även kommer att ingå i ledningsgruppen. Oskar kommer närmast från det globala hårdvaruföretaget ARM, där han under de senaste åren har arbetat som modularkitekt med ansvar bland annat för bildkomprimering i grafikprocessorn.

- Först nu är processorkraften tillräcklig för att kunna hantera avancerad maskininlärning, säger Oskar Flordal. Unibaps teknik öppnar nya möjligheter för aktörerna i automationsbranschen och vi kommer att få se en snabb teknisk utveckling under de kommande åren.

Med sin bakgrund har Oskar djupgående kunskap om många av de komponenter som ingår i Unibaps hårdvaruplattform. Han har ett stort intresse för utveckling av robotar och erfarenhet av arbete med såväl bildanalys som artificiell intelligens. Till Unibaps ledningsgrupp tillför Oskar även värdefull kompetens inom produktutveckling för en global marknad.

- En viktig utmaning blir att behålla Unibaps styrka och tekniska snabbhet i den kraftiga expansionen av verksamheten som vi nu har påbörjat. Vi ska ytterligare förstärka organisationen och processerna kring vår produktutveckling, säger Oskar.

- Vi är mycket glada att få med Oskar Flordal i vårt team, säger Fredrik Bruhn, CEO på Unibap. Hans kompetens och erfarenhet kommer till stor nytta i vår fortsatta utveckling av lösningar för automationsbranschen.

2017-04-28

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Bruhn
Verkställande direktör
f@unibap.com
+46 70 783 32 15

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017 klockan 10.00 CET.

Kort om Unibap
Unibap är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Grundarna kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning
09 februari 2023
Regulatorisk
24 november 2022
Regulatorisk
10 november 2022
Regulatorisk
18 oktober 2022
Regulatorisk
16 september 2022
Regulatorisk
16 september 2022
Regulatory
31 augusti 2022
Regulatorisk
10 februari 2022
Regulatorisk
10 februari 2022
Regulatory
10 februari 2022
Regulatorisk
09 februari 2022
Regulatorisk
09 februari 2022
Regulatory
11 november 2021
Regulatorisk
20 september 2021
Regulatorisk
01 september 2021
Regulatorisk
21 juni 2021
Regulatorisk
16 februari 2021
Regulatorisk
04 januari 2021
Regulatorisk
04 januari 2021
Regulatory
12 november 2020
Regulatorisk
12 oktober 2020
Regulatorisk
30 september 2020
Regulatorisk
18 september 2020
Regulatorisk
01 september 2020
Regulatorisk
14 maj 2020
Regulatorisk
14 februari 2020
Regulatorisk
11 november 2019
Regulatorisk
30 september 2019
Regulatorisk
20 september 2019
Regulatorisk
05 september 2019
Regulatorisk
26 februari 2019
Regulatorisk
20 september 2018
Regulatorisk
06 september 2018
Regulatorisk
05 juni 2018
Regulatorisk
05 juni 2018
Regulatory
19 februari 2018
Regulatorisk
15 februari 2018
Regulatorisk
29 september 2017
Regulatorisk
20 september 2017
Regulatorisk
07 september 2017
Regulatorisk
01 september 2017
Regulatorisk
28 april 2017
Regulatorisk
02 mars 2017
Regulatorisk

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.