Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Styrelsen föreslår personaloptionsprogam

Styrelsen i Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") har vid styrelsemöte den 14 februari 2018 beslutat om införande av ett personaloptionsprogram. Större ägare eller styrelseledamöter som är anställda kan ej omfattas av programmet Beslutet, som förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma, innefattar en emission av högst 146 137 teckningsoptioner till Bolagets helägda dotterbolag Goldcup 16244 AB (under föreslagen namnändring till Unibap Incentive AB) ("Unibap Incentive").

Unibap Incentive ska sedan överlåta teckningsoptionerna till anställda i Bolaget. Varje teckningsoption ska, under perioden från och med 1 mars 2021 till och med den 31 december 2022 berättiga till teckning av en ny aktie. Teckningskursen ska motsvara 110 procent av genomsnittlig sista betalkurs för Bolagets aktie under perioden den 20 februari 2018 till och med den 5 mars 2018. Tilldelning ska beslutas av styrelsen. Personaloptionerna tjänas in under en period av tre år, förutsätter fortsatt anställning i Bolaget under en treårsperiod i den omfattning som styrelsen beslutar och är inte överlåtbara. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av personaloptionsprogrammet inom ramen för de ovan angivna huvudvillkoren.

Utspädningen till följd av det föreslagna programmet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier, blir högst tre procent av aktierna och rösterna.

Styrelsen kommer inom kort att kalla till en extra bolagsstämma tisdagen den 6 mars 2018 kl. 16.00 i Uppsala för att godkänna styrelsens beslut. Kallelsen kommer att offentliggöras i särskild ordning.

"Vi är mycket glada över att kunna erbjuda ett personaloptionpsrogram och ser det som ett strategiskt verktyg för att rekrytera och behålla duktiga medarbetare som vill bidra till Unibaps långsiktiga utveckling", säger styrelseordförande Hans Enocson.

Uppsala 2018-02-15

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn
Verkställande Direktör
vd@unibap.com
+46 70 7833215

Kort om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Grundarna kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.