Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Teckningsperioden för nyttjande av teckningsoptioner av serie 2018/2019 i Unibap har påbörjats och sista dag för handel är den 13 november 2019

Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") låter meddela att sista dag för handel med teckningsoptionerna serie 2018/2019, vilka emitterades i samband med den företrädesemission som genomfördes av Bolaget under det fjärde kvartalet 2018, på Nasdaq First North Growth Market är den 13 november 2019. Teckningsoptioner som inte säljs innan handeln upphör och inte nyttjas för att teckna aktier i Bolaget under teckningsperioden kommer att makuleras. Som tidigare kommunicerats påbörjades teckningsperioden den 4 november 2019 och pågår fram till och med den 15 november och teckningskursen för teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna har fastställts till 23,38 SEK.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn

Verkställande Direktör

vd@unibap.com

+46 70 7833215

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, CA@mangold,se, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.