Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Unibap AB har tagit beslutet att inte gå vidare med ytterligare samarbetet med Northvolt Revolt AB

Unibap AB (Publ) har idag efter diskussioner med Northvolt Revolt AB tagit beslutet att inte gå vidare ytterligare i samarbetet. Detta då vi inte har kunnat nå en överenskommelse i den långsiktiga kommersiella modellen. Detta kommer även med största sannolikhet få till följd att Unibap i förtid avbryter sitt deltagande i Vinnovaprojektet kopplat till "Automatiserat demonteringssystem för återvinning av batterimetaller".

- Vi är givetvis ledsna över att vi inte kunde hitta en gemensam kommersiell grund för ett långsiktigt samarbete i detta mycket spännande område, där vi tekniskt redan har gjort stora framsteg tillsammans. Vi måste dock säkerställa att våra affärer även håller kommersiellt och strategiskt långsiktigt innan vi investerar ytterligare. Vi har därför efter noga övervägande tvingats ta det här beslutet. Vi kommer re-allokera tillgängliga resurser till projekt vi bedömer har närmare till kommersialisering och accelerera teknikutvecklingen runt vårt kärnerbjudande ytterligare. Vi önskar Northvolt all lycka i det fortsatta projektet och avser agera på bästa sätt för att möjliggöra att Vinnovaprojektet "Automatiserat demonteringssystem för återvinning av batterimetaller" ändå kommer kunna fortgå.

- Lena W Jansson, CEO

Uppsala 2022-09-02

För mer information, vänligen kontakta:

Lena W Jansson

tf VD

vd@unibap.com

+46 72 450 15 15

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 september 2022, klockan 14:35 CET.

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.