Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Unibap AB meddelar nytt datum för årsstämma och senarelägger publiceringen av årsredovisning och delårsrapport för första kvartalet

Styrelsen för Unibap AB ("Bolaget") har idag beslutat att ändra datumet för Bolagets årsstämma från den 20 april 2023 till den 30 maj 2023, samt att senarelägga publiceringen av Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2021/2022 från den 8 mars 2023 till den 8 maj 2023 och att senarelägga publicering av Bolagets delårsrapport för första kvartalet 2023 från den 11 maj till den 30 maj 2023.

Bolaget uppdaterade finansiella kalendern för räkenskapsåret är enligt följande:

 

Årsredovisning                                               8 maj 2023

Årsstämma                                                   30 maj 2023

Delårsrapport Q1 2023                               30 maj 2023

Delårsrapport Q2 2023                       24 augusti 2023

Delårsrapport Q3 2023                     9 november 2023

Bokslutskommuniké 2023                    8 februari 2024

Uppsala 2023-03-07

För mer information, vänligen kontakta:

Ingrid Engström

Styrelsens ordförande

ingrid.engstrom@unibap.com

 

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt bolag som med hjälp av Edge Computing erbjuder intelligenta AI-lösningar i rymden och på jorden. Unibap erbjuder tjänster som transformerar rymdindustrin genom att etablera en ny standard för AI- och molndatorlösningar i satelliter. På jorden kombineras AI med Machine Vision, sensorteknik, rymddata och robotik för att hjälpa våra kunder att effektivisera, kvalitetssäkra och automatisera sina processer. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.