Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Unibap AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021/2022

Unibap AB:s årsredovisning för det förlängda räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-12-31 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, https://investor.unibap.com/finansiella-rapporter/. Unibap har av miljöskäl valt att inte trycka årsredovisningen. En utskriven version av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets kontor samt skickas till de aktieägare och andra som begär det och uppger sin adress.

 

Uppsala 2023-05-08

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Åman
Verkställande Direktör

vd@unibap.com

+46 70 821 00 51

 

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt bolag som med hjälp av Edge Computing erbjuder intelligenta AI-lösningar i rymden och på jorden. Unibap erbjuder tjänster som transformerar rymdindustrin genom att etablera en ny standard för AI- och molndatorlösningar i satelliter. På jorden kombineras AI med Machine Vision, sensorteknik, rymddata och robotik för att hjälpa våra kunder att effektivisera, kvalitetssäkra och automatisera sina processer. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.