Investerare

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot Framtidens intelligenta automation - för jorden och rymden

Pressmeddelanden

Unibap deltar i Eureka forskningsprojekt Bumble

Projektet "Bumble" har fått godkänt inom Eurekaklusterprogrammet ITEA3 enligt projektnummer 18006 med deltagande från ett internationellt konsortium från fem länder. Unibap är en del av ett svenskt konsortium och ska bidra med utveckling inom självgenerande automationsdesign och erhåller för det 1,3 miljoner från innovationsmyndigheten Vinnova. Projektet genomförs under perioden november 2019 till och med 2022.

Målet för Bumble är att öka produktiviteten, reducera kostnader samt förkorta utvecklingstiden för automation/maskiner i kritiska och farliga sammanhang. Förväntningar på säker programvara ökar ständigt, speciellt inom säkerhetskritiska system med bland annat samproducerande enheter med människor och industrirobotar. Resultaten från Bumble ska bidra till att öka konkurrenskraften hos programvaruintensiva sektorer i den svenska och europeiska industrin på en global marknad.

Det svenska konsortiet leds av Alten Sverige AB med deltagande från Göteborgs universitet, Mälardalens Högskola, Saab Surveillance Systems, Unibap samt Volvo Technology. Den totala svenska projektdelen inklusive medfinansiering från företagen av Bumble uppgår till 40 miljoner kronor.

- Bumbleprojektet är spännande och ligger helt rätt för vår strategi för digital transformation och korsbefruktar våra lösningar inom både smart industri och rymd. Inom detta projekt får vi möjlighet att lära från andra områden och samtidigt utveckla programvaran runt våra egna patent, säger Dr Fredrik Bruhn, VD för Unibap.

Eureka är ett program med syftet att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft på världsmarknaden samt skapa samarbeten mellan företag och forskare i de deltagande länderna.
Läs mer på Vinnovas webplats, https://www.vinnova.se/m/eureka/ 

Uppsala 2019-10-15

För mer information, kontakta

VD Fredrik Bruhn
ceo@unibap.com 
+46 707 83 32 15

Kort om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Unibaps ledningssystem för kvalitet är ISO 9001:2015 certifierat av RISE.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, CA@mangold.se är Bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning
30 maj 2023
Regulatorisk
09 februari 2023
Regulatorisk
24 november 2022
Regulatorisk
10 november 2022
Regulatorisk
18 oktober 2022
Regulatorisk
16 september 2022
Regulatorisk
16 september 2022
Regulatory
31 augusti 2022
Regulatorisk
10 februari 2022
Regulatorisk
10 februari 2022
Regulatory
10 februari 2022
Regulatorisk
09 februari 2022
Regulatorisk
09 februari 2022
Regulatory
11 november 2021
Regulatorisk
20 september 2021
Regulatorisk
01 september 2021
Regulatorisk
21 juni 2021
Regulatorisk
16 februari 2021
Regulatorisk
04 januari 2021
Regulatorisk
04 januari 2021
Regulatory
12 november 2020
Regulatorisk
12 oktober 2020
Regulatorisk
30 september 2020
Regulatorisk
18 september 2020
Regulatorisk
01 september 2020
Regulatorisk
14 maj 2020
Regulatorisk
14 februari 2020
Regulatorisk
11 november 2019
Regulatorisk
30 september 2019
Regulatorisk
20 september 2019
Regulatorisk
05 september 2019
Regulatorisk
26 februari 2019
Regulatorisk
20 september 2018
Regulatorisk
06 september 2018
Regulatorisk
05 juni 2018
Regulatorisk
05 juni 2018
Regulatory
19 februari 2018
Regulatorisk
15 februari 2018
Regulatorisk
29 september 2017
Regulatorisk
20 september 2017
Regulatorisk
07 september 2017
Regulatorisk
01 september 2017
Regulatorisk
28 april 2017
Regulatorisk
02 mars 2017
Regulatorisk

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.