Investerare

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot Framtidens intelligenta automation - för jorden och rymden

Pressmeddelanden

Unibap deltar i forskningsprojekt kring additiv tillverkning av storskaliga komponenter

Unibap AB (publ) ingår som partner i ett forskningsprojekt inom additiv tillverkning som leds av Swerea IVF. Projektet "Digitalized Large Scale Addiative Manufacturing (DiLAM)" har en budget på närmare 13 miljoner kronor och Unibap deltar i projektet med in-kind-tid motsvarande 400 000 kronor. Projektet finansieras via Produktion 2030 som är ett strategiskt innovationsprogram finansierat av VINNOVA, Energimyndigheten och FORMAS.

Syftet med DiLAM är att demonstrera möjligheten att med hjälp av industrirobotar skriva ut stora komponenter för bland annat byggnadsindustrin. Projektet kommer bland annat att använda och utvärdera Unibaps lösning IVS-70 för kvalitetskontroll och styrning av utskriftsprocessen i realtid. Projektet ger Unibap en unik möjlighet att demonstratera sin teknik för möjliga framtida kunder och referenser.

- Vi satsar strategiskt på att delta i högprofilerade forskningsprojekt som ger möjlighet för oberoende aktörer att utvärdera och anpassa våra produkter, säger Fredrik Bruhn, VD på Unibap. Potentialen inom additiv tillverkning är stor och för oss är det mycket värdefullt att inom ramen för dessa projekt lära känna industrideltagare som kan bli våra framtida kunder och samarbetspartner.

Förutom Unibap ingår i DiLAM en bred representation av akademi och industri med Swerea IVF, Chalmers tekniska högskola, ABB Robotics, SICK, Robot System Products (RSP), KFM Maskin, Nederman, Randek, Cipax, Melker of Sysslebäck, Skara Modell & Prototyp, Svenska Woody, Prodma, Combitech, BLB Industries, samt Torsby Kommun. Projektet genomförs under 2017-2020 med successiva demonstrationer.

- Under DiLAM kommer hela produktionsflödet kring storskalig additiv tillverkning att digitaliseras för full spårbarhet av produkt- och produktionsdata under hela tillverkningen, säger Henrik Oxfall, projektledare på Swerea IVF. Detta inkluderar alltifrån designmetodik, processvisualisering och processplanering till själva tillverkningsprocessen och slutligen kvalitetssäkring. Med projektet hoppas vi kunna demonstrera hur digitalisering kan sänka trösklarna och minska riskerna med att introducera storskalig additiv tillverkning inom svensk industri.

DiLAM-projektet följer tidigare kommunicerade demonstrationsprojekt inom kvalitetsavsyning för additiv tillverkning (DigiAM) och flexibel montering med industriella robotar (Perfect View). Tillsammans utgör dessa projekt en solid grund för utprovning och validering av Unibaps IVS-lösning.

DigiAM leds av Swerea IVF och medverkande industripartner förutom Unibap är GKN Aerospace, Aga, Cascade Control, Höganäs, Termisk Systemteknik samt Högskolan Väst. Projektet genomförs under 2016 till 2018 inom ramen för utlysningen "Den smarta fabriken" och Unibap deltar med in-kind-tid motsvarande 265 000 kronor.

Perfect View finansieras av VINNOVA inom utlysningen "Innovationsprojekt i företag" och avser att vidareutveckla Unibaps intelligenta robotseende genom att demonstrera automatisk montering med hjälp av standardritningar i SolidWorks. Projektet omfattar 4 000 000 kronor varav VINNOVA står för 2 000 000 kronor och Unibap bidrar med in-kind-tid motsvarande 2 000 000 kronor.

2017-06-01

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn
Verkställande direktör Unibap AB (publ)
f@unibap.com
+46 70 783 32 15

Henrik Oxfall
Projektledare Swerea IVF
henrik.oxfall@swerea.se
+46 (0)31-706 63 34

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2017 klockan 13.00 CET.

Kort om Unibap

Unibap är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Grundarna kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning
30 maj 2023
Regulatorisk
09 februari 2023
Regulatorisk
24 november 2022
Regulatorisk
10 november 2022
Regulatorisk
18 oktober 2022
Regulatorisk
16 september 2022
Regulatorisk
16 september 2022
Regulatory
31 augusti 2022
Regulatorisk
10 februari 2022
Regulatorisk
10 februari 2022
Regulatory
10 februari 2022
Regulatorisk
09 februari 2022
Regulatorisk
09 februari 2022
Regulatory
11 november 2021
Regulatorisk
20 september 2021
Regulatorisk
01 september 2021
Regulatorisk
21 juni 2021
Regulatorisk
16 februari 2021
Regulatorisk
04 januari 2021
Regulatorisk
04 januari 2021
Regulatory
12 november 2020
Regulatorisk
12 oktober 2020
Regulatorisk
30 september 2020
Regulatorisk
18 september 2020
Regulatorisk
01 september 2020
Regulatorisk
14 maj 2020
Regulatorisk
14 februari 2020
Regulatorisk
11 november 2019
Regulatorisk
30 september 2019
Regulatorisk
20 september 2019
Regulatorisk
05 september 2019
Regulatorisk
26 februari 2019
Regulatorisk
20 september 2018
Regulatorisk
06 september 2018
Regulatorisk
05 juni 2018
Regulatorisk
05 juni 2018
Regulatory
19 februari 2018
Regulatorisk
15 februari 2018
Regulatorisk
29 september 2017
Regulatorisk
20 september 2017
Regulatorisk
07 september 2017
Regulatorisk
01 september 2017
Regulatorisk
28 april 2017
Regulatorisk
02 mars 2017
Regulatorisk

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.