Investerare

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot Framtidens intelligenta automation - för jorden och rymden

Pressmeddelanden

Unibap demonstrerar intelligent automation för smarta fabriker

Unibap kan nu visa upp avancerad automationsfunktionalitet för montering och andra breda tillämpningar - helt utan programmering. Unibaps lösning för intelligent automation i smarta fabriker är kompatibel med industrirobotar från ABB, FANUC, KUKA, Universal Robots samt Yaskawa.

- Det är mycket glädjande att vi nu kan sätta samman de delar som vi har arbetat med i pilotprojekt till kompletta, intelligenta automationslösningar, säger Fredrik Bruhn, VD på Unibap. Vi ser en stadig ökning i förfrågningar och kundbesök i vårt robotiklaboratorium där vi nu har möjlighet att snabbt genomföra tester och utvärderingar.

Ökad efterfrågan på lågvolym och specialanpassade produkter skapar behov av att snabbt kunna ställa om produktionen med automation, objektidentifiering, kvalitetskontroll, plockning och montering. I en exempelvideo demonstrerar Unibap hur flexibiliteten i tillverkningen kan ökas. Videon visar hur Unibaps intelligenta seendesystem (Intelligent Vision System, IVS) och Deep Delphi™ mjukvaruplattform med CAD-/CAM-plugin kan plocka upp och förbereda montering av ett robotverktyg från Schunk. Idag är dessa arbeten, precis som de flesta komplexa monteringsarbeten inom tillverkningsindustrin, manuella.

Unibaps erbjudande innebär att dyra fixturer och programmering helt kan tas bort. Samtidigt kan robotarna snabbt ställa om för nya uppgifter, eller kombinera flera olika uppgifter. Systemet tar automatiskt hand om arbeten som produkt- och artikeligenkänning, banplanering, kvalitets- och storlekskontroll, plockning och informationsöverföring till produktionslogistiksystem samt styrning av roboten eller robotarna.

Demonstrationsvideon visar en industrirobot från Yaskawa för produkter med fem olika storlekar men lösningen har som tidigare kommunicerats även verifierats med robotar från ABB, FANUC, KUKA och Universal Robots.

Unibap demonstrerar intelligent automation: https://youtu.be/TImpNHGAZr0

Unibap har en ambitiös vision om att öka effektiviteten hos såväl stora som små fabriker. Genom tjänsten "Intelligent Automation as a Service" (IAaaS), ges kunderna tillgång till företagets Deep Delphi™-tjänster och mjukvaror baserade på artificiell intelligens via en prenumerationsmodell. Modulerna innefattar montering, automatisk kvalitetskontroll samt samverkande tillverkning mellan robotar och människor. Kunderna kan välja industrirobotar från olika leverantörer för att optimera sin produktion.

Uppsala, 2018-07-26

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn
Verkställande direktör
vd@unibap.com
+46 70 783 32 15 

Kort om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

För mer information, vänligen besök bolagets hemsida unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

30 maj 2023
Regulatorisk
09 februari 2023
Regulatorisk
24 november 2022
Regulatorisk
10 november 2022
Regulatorisk
18 oktober 2022
Regulatorisk
16 september 2022
Regulatorisk
16 september 2022
Regulatory
31 augusti 2022
Regulatorisk
10 februari 2022
Regulatorisk
10 februari 2022
Regulatory
10 februari 2022
Regulatorisk
09 februari 2022
Regulatorisk
09 februari 2022
Regulatory
11 november 2021
Regulatorisk
20 september 2021
Regulatorisk
01 september 2021
Regulatorisk
21 juni 2021
Regulatorisk
16 februari 2021
Regulatorisk
04 januari 2021
Regulatorisk
04 januari 2021
Regulatory
12 november 2020
Regulatorisk
12 oktober 2020
Regulatorisk
30 september 2020
Regulatorisk
18 september 2020
Regulatorisk
01 september 2020
Regulatorisk
14 maj 2020
Regulatorisk
14 februari 2020
Regulatorisk
11 november 2019
Regulatorisk
30 september 2019
Regulatorisk
20 september 2019
Regulatorisk
05 september 2019
Regulatorisk
26 februari 2019
Regulatorisk
20 september 2018
Regulatorisk
06 september 2018
Regulatorisk
05 juni 2018
Regulatorisk
05 juni 2018
Regulatory
19 februari 2018
Regulatorisk
15 februari 2018
Regulatorisk
29 september 2017
Regulatorisk
20 september 2017
Regulatorisk
07 september 2017
Regulatorisk
01 september 2017
Regulatorisk
28 april 2017
Regulatorisk
02 mars 2017
Regulatorisk

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.