Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Unibap demonstrerar intelligent automation för smarta fabriker

Unibap kan nu visa upp avancerad automationsfunktionalitet för montering och andra breda tillämpningar - helt utan programmering. Unibaps lösning för intelligent automation i smarta fabriker är kompatibel med industrirobotar från ABB, FANUC, KUKA, Universal Robots samt Yaskawa.

- Det är mycket glädjande att vi nu kan sätta samman de delar som vi har arbetat med i pilotprojekt till kompletta, intelligenta automationslösningar, säger Fredrik Bruhn, VD på Unibap. Vi ser en stadig ökning i förfrågningar och kundbesök i vårt robotiklaboratorium där vi nu har möjlighet att snabbt genomföra tester och utvärderingar.

Ökad efterfrågan på lågvolym och specialanpassade produkter skapar behov av att snabbt kunna ställa om produktionen med automation, objektidentifiering, kvalitetskontroll, plockning och montering. I en exempelvideo demonstrerar Unibap hur flexibiliteten i tillverkningen kan ökas. Videon visar hur Unibaps intelligenta seendesystem (Intelligent Vision System, IVS) och Deep Delphi™ mjukvaruplattform med CAD-/CAM-plugin kan plocka upp och förbereda montering av ett robotverktyg från Schunk. Idag är dessa arbeten, precis som de flesta komplexa monteringsarbeten inom tillverkningsindustrin, manuella.

Unibaps erbjudande innebär att dyra fixturer och programmering helt kan tas bort. Samtidigt kan robotarna snabbt ställa om för nya uppgifter, eller kombinera flera olika uppgifter. Systemet tar automatiskt hand om arbeten som produkt- och artikeligenkänning, banplanering, kvalitets- och storlekskontroll, plockning och informationsöverföring till produktionslogistiksystem samt styrning av roboten eller robotarna.

Demonstrationsvideon visar en industrirobot från Yaskawa för produkter med fem olika storlekar men lösningen har som tidigare kommunicerats även verifierats med robotar från ABB, FANUC, KUKA och Universal Robots.

Unibap demonstrerar intelligent automation: https://youtu.be/TImpNHGAZr0

Unibap har en ambitiös vision om att öka effektiviteten hos såväl stora som små fabriker. Genom tjänsten "Intelligent Automation as a Service" (IAaaS), ges kunderna tillgång till företagets Deep Delphi™-tjänster och mjukvaror baserade på artificiell intelligens via en prenumerationsmodell. Modulerna innefattar montering, automatisk kvalitetskontroll samt samverkande tillverkning mellan robotar och människor. Kunderna kan välja industrirobotar från olika leverantörer för att optimera sin produktion.

Uppsala, 2018-07-26

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn
Verkställande direktör
vd@unibap.com
+46 70 783 32 15 

Kort om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

För mer information, vänligen besök bolagets hemsida unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.