Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Unibap erhåller beställning från Husqvarna Group på 3.55 miljoner för leverans av automatiserad intelligent kvalitetssäkring

Husqvarna Group AB beställer automatiserad intelligent kvalitetssäkring för 3.55 miljoner kronor med leverans under 2018 baserat på Unibaps Intelligent Vision System (IVS-70) och förmågemoduler.

Unibap har som tidigare kommunicerats till marknaden under 2017 genomfört pilotprojekt inom ramen för "Perfect View" projektet i samarbete med industriföretag. Unibap och Husqvarna Group (Husqvarna) har tillsammans i ett samfinansierat utvecklingsprojekt utvärderat Unibaps Intelligenta Vision System (IVS) med modellfri inlärning för kvalitetsavsyning och flexibel automation i produktion. Pilotprojektet har nu avslutats med positiva resultat rörande Husqvarnas kvalitetssäkringsbehov utifrån Unibaps integrerade intelligenta databearbetning och resultaten ligger till grund för denna kommersiella relation.

Unibap och Husqvarna deltar och samarbetar parallellt med denna beställning i ett nytt forskningsprojekt kallat "DigiLoad" som fokuserar på flexibel automation inom automatisk hängning och avplockning av komponenter i industriell produktion.

- Unibap är ett spännande innovationsföretag som bland annat bidrar med en intressant och viktig funktion runt kvalitetskontroll av automatiserade tillverkningsprocesser. Husqvarna bedriver ett större förändringsprogram kallat The Smart Plant (TSP)- som innebär en transformation av fabriken i Huskvarna med visionen automatiserad produktion, sammankopplade processer och full spårbarhet. Unibaps intelligenta visionsystem harmonierar därmed väl med Husqvarnas interna visioner runt digitalisering och den smarta fabriken säger Mattias Runbjörk, projektledare på Husqvarna.

- Det tidiga samarbetet med Husqvarna har varit oerhört viktigt för oss för att accelerera och validera vår produkt- och tjänsteutveckling som kan stärka svensk och global industri genom flexibel automation med automatiserad kvalitetskontroll. Det är mycket glädjande att se det snabba insteget av våra produkter och tjänster i industrin, säger Fredrik Bruhn, vd på Unibap. 

Uppsala, 2018-04-24

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn
Verkställande Direktör
vd@unibap.com
+46 707 83 32 15

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 klockan 08:30 CET.

Kort om Unibap
Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Grundarna kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Kort om Husqvarna Group
Bolaget är en världsledande tillverkare av produkter för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och trädgårdstraktorer. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrin. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 39 miljarder kronor och koncernen har över 13 000 medarbetare i 40 länder.

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.