Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Unibap erhåller en större order för SpaceCloud till en satellitkonstellation

Unibap AB (publ) har fått en beställning om 750 tusen US-dollar för bolagets SpaceCloud-produkter och därtill hörande support. Beställningen är en första del av ett tecknat avtal om totalt
1,98 miljoner US-dollar med levereras under 2021-2023. Avtalet innehåller också därefter en option på en volymbeställning om upp till 50 rymdflygningsenheter.

Exporten är avhängig av att en godkänd exportlicens erhålls från Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) till produkter för rymdlägesuppfattning. Kunden har sitt säte i Israel och är ett internationellt flygindustribolag där Unibap kommer att vara en leverantör till deras rymdportfölj.

- Vi är mycket glada att kunna ta SpaceCloud till nästa nivå, vilket är en viktig milstolpe för bolaget. SpaceCloud-ekosystemet erbjuder en verklig konkurrensfördel inom molntjänster med kortare tid för utveckling av applikationer, förenklad testning och maximering av datadriven affär, säger Dr. Fredrik Bruhn, Chief Evangelist, och styrelseledamot för Unibap.

Uppsala 2021-06-03

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomberg

Verkställande Direktör

[email protected]

+46 73 821 37 79

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni, 2021 klockan 19:05 CET.

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, [email protected], är Bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till [email protected] eller genom att klicka på knappen nedan.