Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Unibap får beställning på AI dator för Nasas HyTI satellitmission

Unibap AB (publ) har mottagit beställningen för en rymddator och tjänster till Nasas Hyperspectral Thermal Imaging (HyTI) satellitmission. Denna beställning är en uppföljning av pressmeddelande 20 juli 2018 i samband med att Unibap valdes ut som leverantör. Beställningen är på $312,500 USD (ca 3,072 miljoner kronor) och leveransen kommer att ske under hösten 2019 och våren 2020. Beställningen kommer efter utvärdering och tester som genomförts under 2018 och 2019.

Affären görs genom Unibaps tidigare återförsäljare Troxel Aerospace Inc. till systemintegratören University of Hawaii at Manoa, Hawaii Spaceflight Laboratory (HSFL) som sätter samman satelliten för Nasa räkning. Tidigare kommunicerades att SaraniaSat Inc. var Nasas systemintegratör vilket har förändrats under projektgenomförandet.

Eventuella tilläggstjänster för HyTI leveransen kommer även ske genom Troxel Aerospace. Framtida rymdaffärer i USA kommer hanteras av Moog Inc. enligt licensavtal som pressmeddelats 29 januari 2019.

HyTI satelliten är bokad på en raketuppsändning som förväntas ske under 2021.

- Den här leveransen är oerhört intressant då hela satellitmissionen utprovar ny teknik och fullt ut visar på möjligheten till intelligent dataanalys ombord på satelliter. Det kommer erbjuda möjligheten till nya tjänster och en ny affärslogik inom området. Vår produkt kommer inom leveransen genomgå rigorösa kvalitetsgranskningar och öppnar en ny marknad för kommersiell drift av AI i rymden. Nu sker AI på riktigt i rymden, säger Fredrik Bruhn, VD.

Idag är de datamängder som kan genereras av rymdsensorer mycket stora och kan inte kostnadseffektivt laddas ner till marken. Detta driver ett snabbt växande behov av datasortering och analys ombord i satelliterna för att kunna dra snabba slutsatser till kunder med realtidsinformationsbehov.

Läs mer om Unibaps rymddatorlösning Deep Delphi iX5 på https://unibap.com/product/deep-delphi-ix5/

Uppsala 2019-10-07

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn

Verkställande Direktör

[email protected]

+46 70 7833215

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2019 klockan 08:00 CET.

Kort om Unibap
Bolaget är ett datadrivet IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar, robotik och automation för smarta fabriker. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och robotisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com. Mangold Fondkommission AB, [email protected] tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till [email protected] eller genom att klicka på knappen nedan.