Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Unibap har genomfört framgångsrik förstudie med Bombardier Transportation

Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget" erhöll under våren 2018 en ekonomiskt obetydlig beställning från Bombardier Transportation Sweden AB ("Bombardier") avseende en förstudie kring Intelligent Vision System (IVS) till stöd för framtidens transportlösningar.  Förstudien har nu framgångsrikt presenterats och slutfakturerats med slutsatsen att IVS systemen snabbt kan tas vidare till utökade prov och försök samt eventuell framtida produktifiering.

Förstudien innebar att Unibap ålades att undersöka möjligheten att tillämpa IVS lösningar på tåg med den långsiktiga målsättningen att ge ett utökat förarstöd. Det första steget i studien var att göra ett enklare prov för automatisk detektion och identifikation av signaler och skyltar längs en teststräcka.

Provet genomfördes vid Bombardiers teststräcka i Västerås genom filmning från tåg med IVS-70 och efterföljande dataanalysen av det insamlade materialet och annotering påvisade en god detektion och identifikation.  Resultaten ger en tydlig samlad bild att IVS arkitekturen kan förädlas för tillämpningar inom förarstöd och autonoma transportlösningar.

- Vi bekräftar med denna förstudie hur skalbar och flexibel vår arkitektur är för många områden, allt från industriell processautomation med kvalitetskontroll, flexibel automation och tillämpningar inom framtidens transportsystem, säger Fredrik Bruhn, VD för Unibap.

Uppsala 2018-08-31

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn
Verkställande Direktör
vd@unibap.com 
+46 70 7833215

Kort om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. 

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.