Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Unibap har slutit avtal med Europeiska Rymdstyrelsen (ESA) inom ramen för Space Solutions initiativ för en komplett demonstration av SpaceCloud

Unibap AB (publ.) fortsätter utvecklingen av SpaceCloud® för molntjänster i rymden. Europeiska Rymdstyrelsen (ESA) har godkänt Unibaps förslag att inom initiativet Space Solutions demonstrera SpaceClouds kompletta affärsmodell och tekniska förmågor inför den kommersiella utrullningen. Projektet genomförs från maj 2021 till maj 2022 och har ett projektvärde om ca 3 MSEK varav ESA står för ca 2 MSEK. Projektet kommer att utföras tillsammans med bland annat SaraniaSat, Inc från USA, som utvecklar SpaceCloud-applikationer. Unibap kommer även att genomföra marknadsförings- och affärsutvecklingsaktiviteter för att positionera Europa inom datadrivna värdekedjor.

Projektet är en fortsättning på den framgångsrika utvecklingen av SpaceCloud Framework inom ESA:s jordobservationsprogram InCubed som avslutades i december 2020.

Projektet kommer att visa hur Unibaps infrastruktur, applikationer och tredjepartsapplikationer kan, direkt i satelliter, producera snabba dataprodukter och datasortering för distribution till kunder.

Bland annat kommer tillämpningar av jordobservationsdata för precisionsjordbruk, katastrofövervakning och datakommunikation att utvärderas. Det finns många fördelar med en ökad intelligens och analysförmåga i rymdsystem, bland annat minskar kostnaden för datanedtagning, det möjliggör nära realtidsinformation och ökar nyttograden av kommunikation i dyra satellitkommunikationslänkar.

Inom projektet kommer Unibap att genomföra affärsutvecklingsaktiviteter för att bredda SpaceCloud ekosystemet med fler applikationsutvecklare samt integrera fler leverantörer av satellitkommunikation. Unibap kommer även att lägga till stöd för fler sensorer från olika tillverkare samt testa SpaceCloud as a Service (SCaaS) på satellitintegratörer och satellitoperatörer.

- Vi tar nu vårt hittills största kliv vad gäller utrullningen av rymdmolntjänster och banar väg för hela branschen. Vi är väldigt glada att ESA fördjupar sitt stöd till Unibap och därmed SpaceCloud-visionen. Detta är ett bevis på att tidigare genomförda demonstrationer har visat en kommersialiseringsmöjlighet som anses strategisk för Europa. Vidare följer detta av att ESA har levererat egna SpaceCloud-appar till den tidigare kommunicerade första rymddemonstrationen av SpaceCloud med D-Orbit på ION SCV-003 missionen under Q2 2021. Med detta projekt och med lärdomarna från ION-missionen kan vi accelerera erbjudandet av våra produkter och tjänster till den breda marknaden, säger Fredrik Bruhn, Chief Evangelist i digital transformation vid Unibap.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomberg

Verkställande Direktör

vd@unibap.com

+46 73 821 37 79

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.