Investerare

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot Framtidens intelligenta automation - för jorden och rymden

Pressmeddelanden

Unibap inbjuder till investerarträffar och tidigarelägger publicering av delårsrapport för första kvartalet

I anslutning till teckningsperioden för utestående teckningsoptioner (ISSN: SE0011984822) bjuder Unibap in aktieägare och intressenter till två investerarträffar under november 2019.

Den 11 november kl. 12.00-13.00 anordnar Unibap och Coeli en lunchträff i Coelis lokaler i Stockholm. Unibap kommer att ge en presentation och besvara frågor och det bjuds på en enklare lunch.

Den 12 november kl. 12.00-13.00 bjuder Unibap in till en investerarträff på Unibaps kontor i Uppsala. Som ovan kommer Unibap att presentera och besvara på frågor samtidigt som det bjuds på en enklare lunch.

För att tillgängliggöra information i rätt tid för aktieägare och andra intressenter har Unibap beslutat att tidigarelägga publiceringen av rapporten för det första kvartalet, juli-september, 2019. Publiceringen sker den 11 november istället för den 14 november, som har kommunicerats tidigare.

Lunchträff hos Coeli
Datum: måndag 11 november
Tid: 12:00-13:00
Plats: Coeli, Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm
Anmälan skickas digitalt till investor@unibap.com med rubrik "Coeli"
Det finns 50 platser till förfogande. Anmälan senast 6 november.

Lunchträff hos Unibap
Datum: tisdag 12 november
Tid: 12:00-13:00
Plats: Unibap AB, Kungsängsgatan 12, 4 tr.
Anmälan skickas digitalt till investor@unibap.com med rubrik "Uppsala"
Det finns 25 platser till förfogande. Anmälan senast 7 november.

Uppsala 2019-10-11

För mer information, vänligen kontakta:

Ulrika Bergström
CFO
ulrika.bergstrom@unibap.com
+46 70 9310 309

Kort om Unibap
Bolaget är ett datadrivet IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar, robotik och automation för smarta fabriker. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och robotisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com. Mangold Fondkommission AB, CA@mangold.se tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser

Filer för nedladdning
30 maj 2023
Regulatorisk
09 februari 2023
Regulatorisk
24 november 2022
Regulatorisk
10 november 2022
Regulatorisk
18 oktober 2022
Regulatorisk
16 september 2022
Regulatorisk
16 september 2022
Regulatory
31 augusti 2022
Regulatorisk
10 februari 2022
Regulatorisk
10 februari 2022
Regulatory
10 februari 2022
Regulatorisk
09 februari 2022
Regulatorisk
09 februari 2022
Regulatory
11 november 2021
Regulatorisk
20 september 2021
Regulatorisk
01 september 2021
Regulatorisk
21 juni 2021
Regulatorisk
16 februari 2021
Regulatorisk
04 januari 2021
Regulatorisk
04 januari 2021
Regulatory
12 november 2020
Regulatorisk
12 oktober 2020
Regulatorisk
30 september 2020
Regulatorisk
18 september 2020
Regulatorisk
01 september 2020
Regulatorisk
14 maj 2020
Regulatorisk
14 februari 2020
Regulatorisk
11 november 2019
Regulatorisk
30 september 2019
Regulatorisk
20 september 2019
Regulatorisk
05 september 2019
Regulatorisk
26 februari 2019
Regulatorisk
20 september 2018
Regulatorisk
06 september 2018
Regulatorisk
05 juni 2018
Regulatorisk
05 juni 2018
Regulatory
19 februari 2018
Regulatorisk
15 februari 2018
Regulatorisk
29 september 2017
Regulatorisk
20 september 2017
Regulatorisk
07 september 2017
Regulatorisk
01 september 2017
Regulatorisk
28 april 2017
Regulatorisk
02 mars 2017
Regulatorisk

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.