Investerare

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot Framtidens intelligenta automation - för jorden och rymden

Pressmeddelanden

Unibap ingår avsiktsförklaring att licensiera AI databearbetningsteknik till nordamerikanskt företag

Unibap AB (publ) har ingått en avsiktsförklaring att licensera ut AI databearbetningsteknik till ett nordamerikanskt företag inom flyg- och rymd samt försvar med global närvaro. Licensen avser Unibaps rymdarkitektur inkluderande både datordesign (hårdvara) och mjukvarumiljöer för bland annat artificiell intelligens.

Avtalet som förväntas slutföras under 2018 kommer innefatta en engångslicensavgift på 425 000 USD samt därtill dubbelsiffrig royalty över en tid av minst 5 år. Licenstagaren erhåller en världsomfattande exklusivitet för datorsegment med mycket hög tillförlitlighet där Unibap sedan tidigare inte varit aktivt. Licenstagaren erhåller därtill en exklusivitet i USA för alla Unibaps produkter inom flyg- och rymd samt försvar förutom redan ingångna avtal eller förväntande leveranser inom närtid.

Unibap kommer fortsätta sälja befintliga och framtida produkter inom flyg- och rymd samt försvar med lägre tillförlitlighet över hela världen utom USA. Exempel på tillämpningar med lägre tillförlitlighet är småsatelliter och rymdmissioner med begränsad livslängd på något till några år.

Licensen inkluderar inte Unibaps produkter eller tjänster inom några andra områden är flyg- och rymd samt försvar. Licensen inkluderar inte heller någon av företagets Intelligent Vision System (IVS) produkter oavsett område och begränsar inte företagets forskning och utveckling i något avseende.

- Vi är oerhört entusiastiska över denna möjlighet att skala upp vår flyg- och rymdaffär genom partnerskap till tillväxtområden inom flyg- och rymd som vi inte själva kan nå tillsammans med ett ambitiöst företag. Våra framgångar inom rymd har skapat basen för detta och ger oss nu möjligheten att ytterligare stärka vår position på den industriella marknaden, säger Fredrik Bruhn, VD på Unibap.

Uppsala 2018-11-27

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Bruhn
Verkställande Direktör
vd@unibap.com
+46 70 7833215

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2018  klockan 08:55  CET.

Kort om Unibap
Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

30 maj 2023
Regulatorisk
09 februari 2023
Regulatorisk
24 november 2022
Regulatorisk
10 november 2022
Regulatorisk
18 oktober 2022
Regulatorisk
16 september 2022
Regulatorisk
16 september 2022
Regulatory
31 augusti 2022
Regulatorisk
10 februari 2022
Regulatorisk
10 februari 2022
Regulatory
10 februari 2022
Regulatorisk
09 februari 2022
Regulatorisk
09 februari 2022
Regulatory
11 november 2021
Regulatorisk
20 september 2021
Regulatorisk
01 september 2021
Regulatorisk
21 juni 2021
Regulatorisk
16 februari 2021
Regulatorisk
04 januari 2021
Regulatorisk
04 januari 2021
Regulatory
12 november 2020
Regulatorisk
12 oktober 2020
Regulatorisk
30 september 2020
Regulatorisk
18 september 2020
Regulatorisk
01 september 2020
Regulatorisk
14 maj 2020
Regulatorisk
14 februari 2020
Regulatorisk
11 november 2019
Regulatorisk
30 september 2019
Regulatorisk
20 september 2019
Regulatorisk
05 september 2019
Regulatorisk
26 februari 2019
Regulatorisk
20 september 2018
Regulatorisk
06 september 2018
Regulatorisk
05 juni 2018
Regulatorisk
05 juni 2018
Regulatory
19 februari 2018
Regulatorisk
15 februari 2018
Regulatorisk
29 september 2017
Regulatorisk
20 september 2017
Regulatorisk
07 september 2017
Regulatorisk
01 september 2017
Regulatorisk
28 april 2017
Regulatorisk
02 mars 2017
Regulatorisk

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.