Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Unibap ingår avsiktsförklaring rörande samarbete med Tyvak kring intelligent informationsanalys i rymden

Unibap har ingått en avsiktsförklaring med Italienska Tyvak International SRL (Tyvak Int) kring samarbete för rymdbaserad intelligent informationsanalys.

Tyvak är en av världens ledande småsatellitsystemleverantörer med verksamhet i Nordamerika och Europa.

Avsiktsförklaringen avser marknadssamverkan och samarbete kring rymdbaserad intelligent informationsbearbetning. Det finns ett växande behov av att förse små satelliter med ökade förmågor för att analysera stora datamängder. Avsiktsförklaringen täcker en period av 12 månader med möjlighet till förlängning.

Avsiktsförklaringen kan komma att leda till avtal där Unibaps produkter införs i Tyvak Ints nyckelfärdiga satellitlösningar. Tillämpningar för intelligent informationsanalys kan vara inom djupinlärning, autonoma manövrar, formationsflygning, inspektioner, informationsextrahering, indexering, kompression, kryptering, autonom konstellationshantering, distribuerade nätverk och sporadisk sensorsamverkan.

Med Unibap som ledande inom rymdbaserad intelligent informationsbearbetning och med rymdbeprövad hård- och mjukvara samt Tyvaks satellitsystemsförmåga finns goda möjligheter att skapa nya tjänster och affärsmodeller på den växande småsatellitmarknaden.

- Intelligent automation och autonoma förmågor är nyckelteknologier för att öka nyttjandegraden och värdeskapandet av satellitkonstallationer och andra rymdsystem. Tex kan vi med den här tekniken kraftigt minska nedladdandet av rådata som exempelvis täcks av atmosfärsmoln och erbjuda data snabbare till användarna, säger Unibaps VD Fredrik Bruhn.

Uppsala 2017-10-24

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn
Verkställande Direktör
[email protected]
+46 70 7833215

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober klockan 11:30. CET.

Kort om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Grundarna kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag.

Kort om Tyvak International SRL

Tyvak International SRL är ett helägt dotterbolag till Terran Orbital Corporation med huvudkontor i Turin, Italien. Terran Orbital är en ledande leverantör av nano- och mikrosatelliter, tjänster och nyckelfärdiga lösningar. Terran Orbital investerar i framstående teknik för att erbjuda rymdtjänster för forskning, observation, kommunikation till låg kostnad. Genom sina bolag Tyvak Nanosatellite Systems (USA) och Tyvak International (Europa) erbjuder Tyvak rymdlösningar med korta ledtider och attraktiva priser. Besök TerranOrbital.com and tyvak.eu för mer information.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till [email protected] eller genom att klicka på knappen nedan.