Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Unibap ingår licensavtal med Moog Inc för AI databearbetningsteknik

Unibap AB (publ) har ingått licensavtal med amerikanska Moog Inc avseende företagets arkitektur för intelligent databearbetning inom rymd- och flyg samt försvar som tidigare kommunicerats i avsiktsförklaring den 27 november 2018. Licenstagaren är Moog Inc via Moog Broad Reach med kontor i Tempe, Arizona.

Licensen avser Unibaps rymdarkitektur inkluderande både datordesign (hårdvara) och mjukvarumiljöer för bland annat artificiell intelligens. Tekniköverföringen kommer ske under första halvan av 2019 samt parallell omedelbar affärsutveckling på befintliga produkter.

Avtalet har vissa mindre justeringar mot den tidigare avsiktsförklaringen. Avtalet omfattar en engångslicensavgift om 425 000 USD samt därtill en fast royalty per såld produkt för att förenkla administrationen jämfört med den tidigare föreslagna procentuella ersättningen. Unibap gör bedömningen att förändringen är ekonomiskt neutral. Avtalet gäller för en tid av fyra år med möjlighet till förlängning. Licenstagaren erhåller en världsomfattande exklusivitet för användningsområdet mycket hög tillförlitlighet där Unibap sedan tidigare inte varit aktivt. Licenstagaren erhåller därtill en exklusivitet i USA för alla Unibaps produkter inom flyg- och rymd samt försvar förutom redan ingångna avtal eller förväntande leveranser inom närtid.

Unibap kommer fortsätta sälja befintliga och framtida produkter inom flyg- och rymd samt försvar med lägre tillförlitlighet över hela världen utom USA. Exempel på tillämpningar med lägre tillförlitlighet är småsatelliter och rymdmissioner med begränsad livslängd på något till några år.

Licensen inkluderar inte Unibaps produkter eller tjänster inom några andra områden utanför flyg- och rymd samt försvar. Licensen inkluderar inte heller någon av företagets Intelligent Vision System (IVS) produkter oavsett område och begränsar inte företagets forskning och utveckling i något avseende.

- Jag är mycket optimistisk för denna möjlighet med Moog som är en mycket bra match för oss i våra ambitioner att leda innovation inom intelligent databearbetning. Detta är ett långsiktigt samarbete där vi tillsammans kan växa försäljningen och stärka marknadspositionen inom rymd- och flyg, säger Fredrik Bruhn, VD på Unibap.

-Vi är mycket nöjda att kunna representera Unibaps produkter och teknologi för att förstärka våra erbjudanden inom avancerad databearbetning med artificiell intelligens (AI) för rymd- och försvar samt flygtillämpningar. Vi ser fram emot att expandera marknaden för tekniken i USA, säger Peter Hirneise, General Manager för Moog Broad Reach.

Uppsala 2019-01-28

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn

Verkställande Direktör

vd@unibap.com 

+46 70 7833215

Kort om Unibap

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Kort om Moog

Moog Inc. är en global utvecklare, tillverkare och integratör av komponter och system för precisionskontroll. Moogs högpresterande system används inom civila och militära flygplan, satelliter och rymdfarkoster, bärrakter, automatiserade industriella verktygsmaskiner samt marin och medicinsk utrustning.

För mer information om Moog, vänligen besök www.moog.com och Moogs rymd- och flygdel, vänligen besök företagets hemsida, https://www.moog.com/products/avionics-software-gnc.html 

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.