Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Unibap inleder samarbete med AWS för att integrera molntjänster inom beräkning, lagring och edge med SpaceCloud

Unibap AB (publ) tillkännager idag att man kommer avser integrera molntjänster från AWS med Unibaps hårdvara för rymdapplikationer i syfte att kunna erbjuda kunder molnteknik såsom containers och serverlös beräkningskapacitet i satelliter och rymdfarkoster med lägre latens och till en lägre kostnad. Detta kommer att underlätta datahantering i rymden för såväl satellitoperatörer som applikationsutvecklare. Samarbetet kommer ge kunder inom flyg- och satellitindustrin tillgång till AWS-tjänster och lösningar direkt i en rymdanpassad miljö och erbjuda möjligheter till autonomi och eventhantering i satelliter.

Kombinationen av Unibaps och AWS tjänster kommer ger kunder inom satellit- och flygindustrin tillgång till edgetjänster från AWS i realtid när satelliter befinner sig i omloppsbana. Därigenom kommer kunderna kunna skala systemets resurser efter behov och dynamiskt tilldela virtuell kapacitet till olika uppgifter, vid olika tidpunkter, utan inblandning av markstationer.

AWS och Unibap kommer tillsammans kunna hjälpa kunder att snabbt omvandla rådata till beslutsstödsinformation som kan användas för autonom hantering av satellitkonstellationer, för att reducera datamängder som skickas till jorden, eller för att skicka larmindikationer inom sekunder, istället för minuter eller timmar som är vanligt idag. Unibap går i och med samarbetet med i AWS Partner Network (APN) och kommer tillsammans med AWS genomföra integrationen i faser med målet att genomföra initiala tester och valideringar under 2021.

Den senaste tidens ökande antal kommersiella satellituppskjutningar har skapat en enorm ökning av mängden data som genereras i rymden. Företag och organisationer aktiva inom området samlar ofta in och bearbetar mer än 100 terabyte (TB) data per dag, 365 dagar om året. Det handlar om kamera- och radarbilder, signaldata, och data från olika sensorer . Det här resulterar i ett dramatiskt ökat behov av datalagring och beräkningskapacitet.

Den traditionella lösningen är att kunder ofta länkar ner rådata från särskilda satelliter. Därefter flyttas datan till en plats för bearbetning och det kan ta upp till 24 timmar innan informationen blir tillgänglig för analys. Fördröjningen mellan datainsamling och analys har dock gjort det svårt för kunder att på ett snabbt och korrekt sätt kunna bedöma avvikelser eller förändringar under kritiska förhållanden, såsom vid katastrofövervakning, eller användning av geografiska informationssystem och flyg- och sjötransportledningssystem. Det här kommer dessutom att bli en allt större utmaning när rymdutforskningen rör sig bortom låga omloppsbanor och längre ut i rymden.

Samarbetet mellan Unibap och AWS kommer möjliggöra för kunder inom satellit- och flygindustrin att snabbare och mer flexibelt kunna samla in och bearbeta data, samt att omedelbart kunna utföra analyser medan satelliten och utrustningen befinner sig i omloppsbana i rymden. Detta möjliggörs genom direkt tillgång till AWS-tjänster för beräkning, lagring och hantering av containers i rymdfarkosten.

Till exempel så kommer satellitoperatörer att kunna programmera sina satelliter så att de utför autonoma kommandon och kontroller, trots begränsad eller endast tidvis tillgång till nätverksuppkoppling. Detta gör det möjligt att uppdatera satelliter flexibelt och i realtid med uppdragsspecifika applikationer, vilket ökar användarnyttan och kundvärdet i enskilda farkoster, eller hela konstellationer. En satellit som till exempel har haft en uppgift att övervaka missiluppskjutningar från jorden kan uppdateras och ställas om till att istället övervaka rymden. Med detta kommer även möjligheten att fördela arbetsintensiva uppgifter inom bearbetning och analys av data mellan flera satelliter inom en konstellation, eller med andra kompatibla system.

Unibap erbjuder kostnadseffektiva, strålningstoleranta och högpresterande cloud computing-lösningar för satelliter under varumärket SpaceCloud. Unibaps SpaceCloud-lösning iX5-100 står för dataanalys, sensordatahantering och satellitkommunikation i den kommande NASA-finansierade satelliten Hyperspectral Thermal Imager (HYTI), som ska sändas upp under 2021 av Hawaii Spaceflight Laboratory (HSFL) vid University of Hawaii.

- Jag är oerhört glad att nu kunna kommunicera samarbetet med AWS som en viktig del i vår ambition av storskalig digital transformation. Tidpunkten för vårt samarbete kring att erbjuda en fullständig molnupplevelse i rymden är perfekt och kulmen av många års intern utveckling och kontinuerligt stöd från investerare, svenska och europeiska rymdstyrelserna, våra tidiga kunder och våra fantastiska medarbetare. Vi kan nu snabbt ta nästa steg med molntjänster i rymden med AWS och gemensamt möjliggöra nya affärsmodeller, säger Fredrik Bruhn, VD Unibap.

- Kunder inom satellitindustrin måste vara säkra på att deras lösningar håller hög tillförlitlighet och robusthet i rymdmiljö. Unibaps högpresterande SpaceCloud-processor och deras övriga robusta rymdsäkra hårdvarulösningar, i kombination med edgetjänsterna från AWS, kommer göra det möjligt för kunder att bygga och driva varje bit av sina rymduppdrag med hjälp av tjänster från AWS, säger Shayn Hawthorne, AWS Aerospace & Satellite Technology Leader.

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2020 klockan 08.30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn

Verkställande Direktör

vd@unibap.com

+46 70 7833215

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.