Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Unibap och AI Sweden etablerar SpaceEdge och beviljas bidrag från Rymdstyrelsen

Unibap AB (publ) har beviljats 4 miljoner kronor från Rymdstyrelsen för att etablera en SpaceCloud testbädd på AI Swedens Edge Lab i Göteborg som går under namnet SpaceEdge. SpaceEdge blir världens första testbädd för rymd-apputveckling med möjlighet att ladda upp appar till SpaceCloud-satelliter. SpaceEdge är ett långsiktigt samarbete mellan Unibap och AI Sweden där etableringsfasen genomförs under perioden april 2022 och april 2023.

Inom ramen för SpaceEdge kommer Unibap och AI Sweden även att studera tekniska förutsättningar för nästa generations superdatorer i rymden med kapacitet att skapa nya AI förmågor direkt ombord på satelliter, utan att omträning på jorden behövs.

SpaceEdge kommer att processledas av AI Sweden i Göteborg vilket delfinansieras av det beviljade bidraget från Rymdstyrelsen. Så som en del av SpaceEdge kommer Unibap även tillhandahålla utrustning och utbildning för AI Swedens medlemmar. Samarbetet skapar en internationellt ledande miljö för utveckling av AI applikationer och ger möjligheten att snabbt kunna prova nya datadrivna affärs och applikations idéer i rymden.

- Vi är oerhört glada att presentera samarbetet kring SpaceEdge med AI Sweden. Tillsammans med AI Swedens medlemmar etablerar vi nu ett snabbspår till rymden med samma enkelhet som vanliga molntjänster. SpaceEdge kan ses som en inkubator för appar, fast istället för appar till smarta telefoner utvecklas de för SpaceCloud-baserade satelliter. AI Swedens koppling till Nationella Rymddatalabbet ger tillgång till historiska data för träning av AI appar som kan bidra till klimatforskning, generell jordobservation, rymdlägesbilder eller samhällssäkerhet. Det faktum att vi redan har SpaceCloud i rymden och fler på väg ger SpaceEdge en unikitet, vägen till rymden för nya tjänster har aldrig varit så kort, säger Lena W Jansson, tf VD på Unibap.

- I en analogi med IT-revolutionen är vi nu framme vid punkten att rymden via SpaceCloud blir ett nytt lager i internet med i princip samma tillgänglighet och möjligheter. Det är mycket glädjande att Sverige nu tar en ledande position genom ett starkt nationellt samarbete. För Unibap är det även en tydlig signal att våra SpaceCloud kunder och samarbetsprojekt med Europeiska rymdorganisationen (ESA), NASA och nu senast Japanska rymdstyrelsen (JAXA) får genomslag, säger Mathias Persson, försäljningschef rymd på Unibap.

SpaceCloud har som tidigare kommunicerats utvecklats och validerats med stöd av Europeiska rymdorganisationens InCubed, GSTP och Artes BASS program.

Uppsala 14 Mars 2022

För mer information, vänligen kontakta:

Lena W Jansson

Tf Verkställande Direktör

[email protected]

+46 72 450 15 15

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2022, klockan 08.45 CET.

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, [email protected], är Bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till [email protected] eller genom att klicka på knappen nedan.