Investerare

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot Framtidens intelligenta automation - för jorden och rymden

Pressmeddelanden

Unibap och D-Orbit utökar SpaceCloudsamarbetet med ytterligare en rymdmission

Unibap AB (publ), ett ledande NewSpace-företag inom data- och informationsbehandling, har tillsammans med rymdtransportföretaget D-Orbit som tidigare kommunicerats validerat SpaceCloud® ekosystemet i rymden. Företagen har tillsammans under hösten genomfört en serie av utökade valideringar och startat nya applikationer ombord på satelliten. Den genomförda rymdmissionen har lyckosamt påvisat att den affärsdrivande tjänsten, bara inom minuter, kan göra analys och skicka ner kundspecifik information. Företagen avser nu att ta SpaceCloud och D-Orbits "Nebula" rymdmolntjänst till kommersiell fas på en rymdmission i januari 2022.

Unibap har levererat en flygfärdig SpaceCloud lösning till D-Orbits nästa ION satellitmission som planeras sändas upp i rymden i januari 2022 med stöd av europeiska rymdorganisationen (ESA). Denna mission blir den första där SpaceCloud kopplas ihop med en kamera för att ge kundapplikationer och tredjepartstjänster tillgång till satellitbilder i realtid direkt i rymden.

SpaceCloud skapar grunden för D-Orbits Nebulatjänst att tillhandahålla kommersiell lägesinformation i nära realtid utifrån globala jordobservationsdata, så som:

· precisionsjordbruk inklusive kontroll av grödor och prognostisering av skörd

· hantering av naturkatastrofer

· detektion av skogsbränder

· riskbedömningar

· andra tillämpningar som möjliggörs av en global lägesbild med satellitdata

Missionen i januari 2022 blir den andra som utnyttjar SpaceCloud som utvecklats med stöd av ESA och den första missionen med kommersiella applikationer efter valideringsfasen.

- När vi under hösten gått ut med slutsatserna från Wild Ride missionen så har vi noterat ett snabbt trendskifte i rymdbranschen när det gäller behovet av olika datatjänster. Det är en game-changer att ha visat att molntjänster fungerar i rymden och därmed nya för branschens affärsmodeller. Det är nu möjligt att skapa flexibla datatjänster och kundanpassade lösningar där kundnyttan tas till vara till fullo och nyttjandegraden på satelliterna kan ökas dramatiskt, säger Fredrik Bruhn, chefevangelist i digital transformation och styrelseledamot.

- Detta är ett genombrott där vi öppnar upp för möjligheterna att ta betalt för tid och resursutnyttjande på satelliter. Grunden är nu lagd för kommersialisering och framtiden ser väldigt spännande ut. Vi ser fram emot att kommunicera framtida kunder och samarbetspartners, säger Anders Blomberg, VD Unibap

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomberg

Verkställande Direktör

vd@unibap.com

+46 73 821 37 79

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industri och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser.

30 maj 2023
Regulatorisk
09 februari 2023
Regulatorisk
24 november 2022
Regulatorisk
10 november 2022
Regulatorisk
18 oktober 2022
Regulatorisk
16 september 2022
Regulatorisk
16 september 2022
Regulatory
31 augusti 2022
Regulatorisk
10 februari 2022
Regulatorisk
10 februari 2022
Regulatory
10 februari 2022
Regulatorisk
09 februari 2022
Regulatorisk
09 februari 2022
Regulatory
11 november 2021
Regulatorisk
20 september 2021
Regulatorisk
01 september 2021
Regulatorisk
21 juni 2021
Regulatorisk
16 februari 2021
Regulatorisk
04 januari 2021
Regulatorisk
04 januari 2021
Regulatory
12 november 2020
Regulatorisk
12 oktober 2020
Regulatorisk
30 september 2020
Regulatorisk
18 september 2020
Regulatorisk
01 september 2020
Regulatorisk
14 maj 2020
Regulatorisk
14 februari 2020
Regulatorisk
11 november 2019
Regulatorisk
30 september 2019
Regulatorisk
20 september 2019
Regulatorisk
05 september 2019
Regulatorisk
26 februari 2019
Regulatorisk
20 september 2018
Regulatorisk
06 september 2018
Regulatorisk
05 juni 2018
Regulatorisk
05 juni 2018
Regulatory
19 februari 2018
Regulatorisk
15 februari 2018
Regulatorisk
29 september 2017
Regulatorisk
20 september 2017
Regulatorisk
07 september 2017
Regulatorisk
01 september 2017
Regulatorisk
28 april 2017
Regulatorisk
02 mars 2017
Regulatorisk

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.