Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Unibap och D-Orbit utökar SpaceCloudsamarbetet med ytterligare en rymdmission

Unibap AB (publ), ett ledande NewSpace-företag inom data- och informationsbehandling, har tillsammans med rymdtransportföretaget D-Orbit som tidigare kommunicerats validerat SpaceCloud® ekosystemet i rymden. Företagen har tillsammans under hösten genomfört en serie av utökade valideringar och startat nya applikationer ombord på satelliten. Den genomförda rymdmissionen har lyckosamt påvisat att den affärsdrivande tjänsten, bara inom minuter, kan göra analys och skicka ner kundspecifik information. Företagen avser nu att ta SpaceCloud och D-Orbits "Nebula" rymdmolntjänst till kommersiell fas på en rymdmission i januari 2022.

Unibap har levererat en flygfärdig SpaceCloud lösning till D-Orbits nästa ION satellitmission som planeras sändas upp i rymden i januari 2022 med stöd av europeiska rymdorganisationen (ESA). Denna mission blir den första där SpaceCloud kopplas ihop med en kamera för att ge kundapplikationer och tredjepartstjänster tillgång till satellitbilder i realtid direkt i rymden.

SpaceCloud skapar grunden för D-Orbits Nebulatjänst att tillhandahålla kommersiell lägesinformation i nära realtid utifrån globala jordobservationsdata, så som:

· precisionsjordbruk inklusive kontroll av grödor och prognostisering av skörd

· hantering av naturkatastrofer

· detektion av skogsbränder

· riskbedömningar

· andra tillämpningar som möjliggörs av en global lägesbild med satellitdata

Missionen i januari 2022 blir den andra som utnyttjar SpaceCloud som utvecklats med stöd av ESA och den första missionen med kommersiella applikationer efter valideringsfasen.

- När vi under hösten gått ut med slutsatserna från Wild Ride missionen så har vi noterat ett snabbt trendskifte i rymdbranschen när det gäller behovet av olika datatjänster. Det är en game-changer att ha visat att molntjänster fungerar i rymden och därmed nya för branschens affärsmodeller. Det är nu möjligt att skapa flexibla datatjänster och kundanpassade lösningar där kundnyttan tas till vara till fullo och nyttjandegraden på satelliterna kan ökas dramatiskt, säger Fredrik Bruhn, chefevangelist i digital transformation och styrelseledamot.

- Detta är ett genombrott där vi öppnar upp för möjligheterna att ta betalt för tid och resursutnyttjande på satelliter. Grunden är nu lagd för kommersialisering och framtiden ser väldigt spännande ut. Vi ser fram emot att kommunicera framtida kunder och samarbetspartners, säger Anders Blomberg, VD Unibap

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomberg

Verkställande Direktör

vd@unibap.com

+46 73 821 37 79

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industri och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser.

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.