Investerare

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot Framtidens intelligenta automation - för jorden och rymden

Pressmeddelanden

Unibap och Northvolt ingår samarbetsavtal

Northvolt Revolt AB och Unibap AB (Publ) har ingått ett samarbetsavtal för utveckling av automatiserad demontering av batterier och därigenom möjliggöra en effektiv återvinning av batterier från elbilar. Samarbetet påbörjas omedelbart med målet att implementera en fungerande lösning på Northvolts anläggningar under de kommande åren.

Syftet med lösningen är att uppnå en kostnadseffektiv demontering av batterier, och på samma gång möjliggöra betydande förbättringar av arbetsmiljön. Samarbetet kommer att innefatta forskning och utveckling av teknologi för automation, mekanik och affärsutveckling av lösningen.

Northvolt Revolt har omfattande kompetens inom avancerad batteriteknologi samt återvinning och hållbarhet. Företaget etablerar för närvarande storskalig återvinningskapacitet i norra Sverige, med syfte att säkerställa Northvolts mål att 50 % av materialbehovet för batteriproduktion kommer från återvinning år 2030.

- Vi är väldigt glada och stolta över att få arbeta tillsammans med Northvolt för att utveckla ny teknik för återvinning av batterier. Under de kommande åren när de första generationerna av elbilar ska bytas ut kommer volymen av batterier som behöver återvinnas att öka dramatiskt, och det kommer att finnas ett stort behov av säkra och effektiva lösningar. Ett framgångsrikt slutförande av projektet har potential att ge Unibap stora framtida affärsmöjligheter. Samarbetet är i linje med vår nya strategi inom affärsområdet Industri, med ett större fokus på skalbara lösningar och OEM-kunder, säger Anders Blomberg, VD för Unibap.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomberg

Verkställande Direktör

vd@unibap.com

+46 73 821 37 79

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 9 februari 2022 klockan 11.15 CET.

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida Unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning
09 februari 2023
Regulatorisk
24 november 2022
Regulatorisk
10 november 2022
Regulatorisk
18 oktober 2022
Regulatorisk
16 september 2022
Regulatorisk
16 september 2022
Regulatory
31 augusti 2022
Regulatorisk
10 februari 2022
Regulatorisk
10 februari 2022
Regulatory
10 februari 2022
Regulatorisk
09 februari 2022
Regulatorisk
09 februari 2022
Regulatory
11 november 2021
Regulatorisk
20 september 2021
Regulatorisk
01 september 2021
Regulatorisk
21 juni 2021
Regulatorisk
16 februari 2021
Regulatorisk
04 januari 2021
Regulatorisk
04 januari 2021
Regulatory
12 november 2020
Regulatorisk
12 oktober 2020
Regulatorisk
30 september 2020
Regulatorisk
18 september 2020
Regulatorisk
01 september 2020
Regulatorisk
14 maj 2020
Regulatorisk
14 februari 2020
Regulatorisk
11 november 2019
Regulatorisk
30 september 2019
Regulatorisk
20 september 2019
Regulatorisk
05 september 2019
Regulatorisk
26 februari 2019
Regulatorisk
20 september 2018
Regulatorisk
06 september 2018
Regulatorisk
05 juni 2018
Regulatorisk
05 juni 2018
Regulatory
19 februari 2018
Regulatorisk
15 februari 2018
Regulatorisk
29 september 2017
Regulatorisk
20 september 2017
Regulatorisk
07 september 2017
Regulatorisk
01 september 2017
Regulatorisk
28 april 2017
Regulatorisk
02 mars 2017
Regulatorisk

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.