Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Unibap och Saab Emerging Technologies tecknar långsiktigt samarbetsavtal

Unibap AB (publ) och Saab Emerging Technologies AB har tecknat ett löpande långsiktigt samarbetsavtal för gemensam affärsutveckling. Företagen har identifierat ett flertal kommersiella möjligheter både nationellt och internationellt. Företagen kommer även utveckla en gemensam plan för produkt och tjänsteerbjudanden.

Avtalet omfattar produkter, tjänster och lösningar baserade på Unibap SpaceCloud, en lösning för edge molntjänster, artificiell intelligens, datalagring samt kommunikation i rymden och Saab Emerging Technologies smarta mjukvara för automatisk informationsanalys.

Samarbetet ingås efter att bolagen gemensamt har utvärderat resultatet av att använda Saab Emerging Technologies informationsanalysmjukvara i kombination med Unibaps SpaceCloud-produkter. Under 2022 planerar bolagen att demonstrera gemensamma förmågor och tjänster i rymden på befintliga SpaceCloud-satelliter som i kombination ger användaren en förbättrad rymdlägesbild.

- Samarbetet med Saab Emerging Technologies ger oss en stark långsiktig partner med global närvaro på viktiga marknader. Tillsammans har vi en unik styrka och möjlighet att skapa förmågor från mjukvara och leverera snabb lägesbild, något som det finns en stor efterfrågan på, säger Lena W Jansson, VD för Unibap

Saab Emerging Technologies är ett nystartat dotterbolag till Saab med inriktning på datadriven förmågeutveckling där informationskällorna spänner över alla domäner- luft, land, hav och rymd.

Uppsala 2022-03-03

För mer information, vänligen kontakta:

Lena W Jansson

Verkställande Direktör

vd@unibap.com

+46 72 450 15 15

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 mars 2022, klockan 08.00 CET.

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser.

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.