Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Unibap offentliggör informationsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i Unibap AB (publ.) ("Unibap" eller "Bolaget") har med anledning av den förestående nyemissionen av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som offentliggjordes den 12 maj 2022 ("Företrädesemissionen"), upprättat ett informationsmemorandum ("Memorandumet").

Offentliggörande av Memorandum
Memorandumet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen av units. Memorandumet, inklusive anmälningssedlar, finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida, www.unibap.com samt på Aktieinvest FK AB, www.aktieinvest.se/emission/unibap2022.

Teckningstiden löper under perioden 23 maj - 7 juni 2022. Teckningskursen är 68 SEK per unit. Fullständiga villkor för företrädesemissionen framgår av Memorandumet samt av Bolagets pressmeddelande den 12 maj 2022.

Memorandumet innehåller bland annat ett VD-ord, som nedan återges i sin helhet.

 

VD-ord

De senaste tolv månaderna har varit mycket händelserika för Unibap. Vår första uppskjutning av SpaceCloud-systemet runt midsommar 2021 följdes av ytterligare en i januari i år och fler uppskjutningar är redan planerade. Att vi nu bevisat systemets funktionalitet i rymden är en mycket viktig milstolpe och vi ser ett starkt ökat intresse från marknaden för Unibap och SpaceCloud.

Vi har visat att vi via SpaceCloud kan uppdatera en satellit med nya funktioner när den är i omloppsbana. Vi kan nu skapa relevant information på 1-3 minuter, reducera databandbredden med upp till 99,9 % och öka den potentiella nyttjandegraden på en satellit med över 30 gånger. Detta, tillsammans med att nästan vem som helst nu kan skapa en app för rymddata, förändrar spelplanen för hela rymdindustrin.

Under de senaste månaderna har vi tecknat flera viktiga samarbetsavtal. Ett med SAAB Emerging Technologies (SET) för att utveckla tjänsteerbjudanden kopplat till SpaceCloud och ett samarbetsavtal med Northvolt Revolt för att utveckla en ny teknik för återvinning av batterier. Vi har även etablerat SpaceEdge som världens första testbädd för rymdapp-utveckling med möjlighet att skicka upp appar till SpaceCloud-satelliter. Satsningen sker i samarbete med AI Sweden, med stöd av Rymdstyrelsen.

Bolaget är inne i en intensiv och spännande period där vi accelererat vårt arbete i pågående kund- och utvecklingsprojekt för att möta den kraftigt ökade efterfrågan och de högt ställda förväntningar som marknaden har på Unibap. Denna acceleration är förstås resurskrävande och vi har bara i årets första kvartal anställt tretton nya kollegor och fortsätter att nyrekrytera nyckelkompetenser framför allt för att skapa den leveransorganisation som krävs för att möta den ökade efterfrågan.

Det ökade antalet medarbetare tillsammans med behovet av ett utökat elektroniklabb medförde att vi i april flyttade till nya större lokaler i Uppsala, klart bättre anpassade för den expansiva fas som vi befinner oss i. Det är en stor glädje att vi nu kan arbeta tillsammans igen och stärka den teamkänsla som utmärker oss som bolag.

Vi har en mycket spännande och expansiv tid framför oss och jag ser med tillförsikt fram emot en utveckling där vi tillsammans med kunder och samarbetspartners öppnar upp och utvecklar nya marknader både i rymden och på jorden. Jag vill också passa på att tacka Unibaps alla fantastiska medarbetare som med sin kompetens, energi och positiva can-do attityd har tagit oss dit vi är idag och som jag är övertygad om kommer att vara en nyckel till vår framtida expansion.

Jag vill även tacka våra aktieägare för det förtroende de har visat Unibap genom åren och välkomnar nu både nuvarande och nya aktieägare att bli en del av Unibaps spännande framtid.

Lena W Jansson

Tillförordnad VD, Unibap AB (publ.)

Rådgivare

Swetechuity AB och Lindahls Advokatbyrå är finansiell respektive legal rådgivare till Unibap i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Uppsala 2022-05-20

För mer information, kontakta:

Lena W Jansson
tf. VD

[email protected]
+46 72 450 15 15

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, [email protected], är Bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till [email protected] eller genom att klicka på knappen nedan.