Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Unibap tecknar avtal om investering i Ekobot AB samt mottar en order om produktutveckling om 3,9 miljoner kronor
  • Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") har tecknat ett avtal med Ekobot AB ("Ekobot") som avser produktutveckling inom automatiserad ekoodling samt en investering i företaget.
  • Avtalet föranleddes av den avsiktsförklaring som offentliggjordes av Unibap den 16 november 2017.
  • Investeringen uppgår till 1,25 MSEK och motsvarar ett 25 procentigt ägarintresse i Ekobot.
  • Unibaps VD Fredrik Bruhn blir ordinarie ledamot i Ekobots styrelse och Senior sales director Mikael Klintberg tar plats som suppleant.
  • Ekobot har lagt en beställning hos Unibap motsvarande cirka 3,9 miljoner kronor för anskaffande av IVS-system, navigerings- och identifieringsmoduler samt integrationsstöd för leverans och betalning under 2017 och 2018.
  • Avtalet gäller från idag den 14 december 2017.

Bakgrund till investering och order

Under året har Ekobot och Unibap i samverkan med Robotdalen genomfört en pilotstudie vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) med Unibaps IVS-system och AI-moduler för identifiering och sedermera mekanisk borttagning av ogräs. Utfallet av studien rörande intelligent identifiering av ogräs var positivt och Ekobot gick vidare med ett fullskaligt pilotprojekt för fälttester och verifiering samt kommersialisering. Ekobot har erhållit ett finansiellt stöd från Jordbruksverket på cirka 9 miljoner kronor.

Inom ramen för pilotutvecklingen tecknade Ekobot och Unibap en avsiktsförklaring den 16 november 2017 om att Ekobot avsåg att lägga en beställning hos Unibap motsvarande cirka 3,7 miljoner kronor för anskaffande av IVS-system, navigerings- och identifieringsmoduler samt integrationsstöd. Arbetet förväntades genomföras under 2017 och 2018 med demonstrationer under odlingssäsongen 2018. Unibap avsåg att investera 1,25 miljon kronor i Ekobot för ett 25 procentigt intresseägande. Unibap och Ekobot har nu slutfört denna avsikt.

Ekobot är ett skalbart system som kan hantera såväl små som stora behov och utrustas med olika verktyg beroende på specifik uppgift. Systemet kommer att vidareutvecklas för att hantera övriga behov inom precisionsodling vilket innebär att det i framtiden även kan vara till stor nytta för konventionella odlare och möjliggöra förutsättningarna för ekologisk odling.

Ekobot grundades formellt i början på 2017. Innan dess har grundaren Ulf Nordbeck under flera år arbetat med marknadsanalys för att kartlägga nuläget och möjligheterna med precisionsodling.

Marknaden

Marknaden för robotik inom jordbruk är snabbt växande. Inom EU finns cirka 233 000 ekoodlare (slutet av 2016) varav 5 700 finns i Sverige.

  • Ekobot kan ta över en stor del av det manuella arbetet och samtidigt minska behovet av herbicider, säger Ulf Nordbeck. Ett autonomt robotsystem arbetar dygnet runt och kan till exempel användas för att hålla undan ogräs genom regelbunden bearbetning.
  • Unibap är glada att kunna kroka arm med Ekobot för att bidra med lösningar till framtidens precisionsjordbruk där det finns en stor marknadspotential och viktigt slutkundsvärde för människor. Detta avtal och investering möjliggör en flexibel automation inom jordbruket med stöd av tillförlitlig seendeintelligens, säger Fredrik Bruhn. Arbetet med Ekobot visar hur Unibaps teknik kan användas för att i realtid planera och utföra ett komplicerat arbete.

Uppsala, 2017-12-14

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Bruhn
Verkställande Direktör
vd@unibap.com
+46 70 7833215

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december klockan 14:00 CET.

Kort om Unibap
Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Grundarna kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.