Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Unibap tecknar kontrakt med europeiska rymdstyrelsen (ESA) avseende utökad funktionalitet i rymddatormoln (SpaceCloud)

Unibap AB (publ.) ökar funktionaliteten i sina datorlösningar och i sin programvara för molntjänster i rymden. Europeiska rymdstyrelsen (ESA) har inom InCubed-programmet valt ut Unibaps ansökan avseende utökad mjukvarufunktionalitet och standardisering i Unibaps SpaceCloud™ Services ramverk. Projektet genomförs under perioden april 2020 till december 2020 och har ett värde av ca 1,2 miljoner kronor. Unibap kommer genomföra marknadsaktiviteter och affärsutveckling för att positionera Europa inom datadrivna nedströmstjänster. Inom projektet ska även underlag tas fram för en möjlig utökning av en fullskalig demonstration av SpaceCloud™ i rymden på en testsatellit.

Unibap kommer inom projektets första fas att utöka SpaceCloud™ ramverket med grund-applikationer för datadrivna affärsmodeller för molntjänster i rymden. Vidare möjliggörs egen eller tredjepartsapplikationsutveckling för bland annat precisionsjordbruk, krishantering (detektion av skogsbränder, oljeutsläpp m.m.) samt datakommunikation inom Unibaps SpaceCloud™ ramverket.

Marknadsaktiviteter kommer genomföras för att stimulera skapandet av Applikationer/funktionsmoduler inom SpaceCloud™. Tekniken för SpaceCloud™ utgår ifrån Unibaps AI datorlösningar som även återfinns i NASAs Hyperspectral Thermal Imaging (HYTI) mission.

Projektet stöds av ESA:s applikationscenter för framtidens jordobservation i Rom, Italien inom InCubed programmet som syftar till att förstärka rymdrelaterad affärsutveckling i Europa.

Unibap deltog i ESA:s svenska företagsinkubator 2016-2018 (ESA BIC Sweden).

- Det är mycket glädjande att nu börja se resultatet av vårt hårda arbete och investeringar i vår serverhårdvara och AI motor för rymd och industri. Vi ser synergieffekter där vi tar AI metoder och programvara från smart industri till rymd och kan skapa kundvärde med samma typ av virtuella operatörer, fast i helt andra applikationsområden, säger VD Fredrik Bruhn. SpaceCloud möjliggör för oss och godkända tredjepartsleverantörer att snabbt ladda upp och driftsätta dataanalysmoduler direkt i rymdfarkoster, mycket likt hur man laddar ner appar till sin telefon.

Uppsala 2020-03-27

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn

Verkställande Direktör

vd@unibap.com

+46 70 7833215

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som idag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.