Investerare

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot Framtidens intelligenta automation - för jorden och rymden

Pressmeddelanden

Unibap tecknar kontrakt med europeiska rymdstyrelsen (ESA) avseende utökad rymdmiljötålighet i SpaceCloud™ lösningar och produkter

Unibap AB (publ.) utökar tillförlitligheten i sina SpaceCloud™ erbjudanden för molntjänster i rymden för att adressera en större del av rymdmarknaden med både mindre och större satelliter. Europeiska rymdstyrelsen (ESA) har inom General Study Technology Programme (GSTP) valt ut Unibaps ansökan avseende utveckling och test av utökade funktioner för driftsäkerhet inom SpaceCloud™. Projektet genomförs under april 2020 till mars 2021 och har ett värde på cirka 3,3 miljoner kronor, där ESA bidrar med 2,5 miljoner kronor och Unibap med 0,8 miljoner kronor. Detta projekt tillsammans med det nyligen kommunicerade ESA InCubed projektet för SpaceCloud™ standardisering (2020-03-27) visar att det finns ett stort intresse hos ESA att ta europeiskt ledarskap avseende molntjänster i rymden.

Unibap kommer inom projektet att utöka funktionaliteten inom SpaceCloud™ ramverket och tillhörande produkter för driftsäkerhet från uppkomna mjukvarufel från bakgrundsstrålningen i rymden. Inom projektet kommer bland annat validering göras med strålningstester vid europeiska laboratorier. Den utökade funktionaliteten kommer införas på både befintliga och kommande produkter och lösningar, inklusive Unibaps iX5100 och iX10100 datorlösningar för molntjänster.

Projektet stöds av ESA:s tekniska center, ESTEC, i Noordwijk, Nederländerna inom General Study Technology programmet (GSTP).

Unibap är ett alumni förtag i ESA:s svenska företagsinkubator 2016-2018 (ESA BIC Sweden).

- Jag är mycket glad över att ESA utökar sitt stöd till SpaceCloud™ för att möjliggöra datadrivna affärsmodeller inom rymdsegmentet. Detta är ett en milsten för vårt företag och rymdbranschen i stort som får en ny affärslogik, säger VD Fredrik Bruhn. SpaceCloud™ gör det möjligt för oss och godkända tredjepartsleverantörer att paketera och distribuera applikationer i rymden (t.ex. dataanalysmoduler, sensorfusion, djupinlärning, geospatial information, katastrofövervakning) på liknande sätt hur appar laddas ner till en mobiltelefon eller surfplatta.

Uppsala 2020-04-06

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn

Verkställande Direktör

vd@unibap.com

+46 70 7833215

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2020 klockan 15:45 CET.

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, CA@mangold,se, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Om GSTP

Europeiska rymdorganisationen (ESA) spenderar cirka 8% av sin budget på direkt forskning och utveckling, en verksamhet som är obligatorisk i ESA-konventionen. ESA har många olika program som täcker olika område och ett av dessa, General Support Technology Program (GSTP), utvecklar ledande rymdtekniker som gör det möjligt för uppdrag att upptäcka universum, förstå vår miljö, navigera, utbilda och rädda liv. GSTP har visat sig vara ett framgångsrikt nyckelprogram för att bygga kunskap och förmåga i rymdbranschen och är erkänt av ESA:s deltagande stater som ett av de bästa instrumenten för att säkerställa Europas konkurrenskraft på den globala marknaden, skapa arbetstillfällen och Att hålla Europa i spetsen för teknisk innovation. För mer information, besök https://s.esa.int/Future.

Filer för nedladdning
09 februari 2023
Regulatorisk
24 november 2022
Regulatorisk
10 november 2022
Regulatorisk
18 oktober 2022
Regulatorisk
16 september 2022
Regulatorisk
16 september 2022
Regulatory
31 augusti 2022
Regulatorisk
10 februari 2022
Regulatorisk
10 februari 2022
Regulatory
10 februari 2022
Regulatorisk
09 februari 2022
Regulatorisk
09 februari 2022
Regulatory
11 november 2021
Regulatorisk
20 september 2021
Regulatorisk
01 september 2021
Regulatorisk
21 juni 2021
Regulatorisk
16 februari 2021
Regulatorisk
04 januari 2021
Regulatorisk
04 januari 2021
Regulatory
12 november 2020
Regulatorisk
12 oktober 2020
Regulatorisk
30 september 2020
Regulatorisk
18 september 2020
Regulatorisk
01 september 2020
Regulatorisk
14 maj 2020
Regulatorisk
14 februari 2020
Regulatorisk
11 november 2019
Regulatorisk
30 september 2019
Regulatorisk
20 september 2019
Regulatorisk
05 september 2019
Regulatorisk
26 februari 2019
Regulatorisk
20 september 2018
Regulatorisk
06 september 2018
Regulatorisk
05 juni 2018
Regulatorisk
05 juni 2018
Regulatory
19 februari 2018
Regulatorisk
15 februari 2018
Regulatorisk
29 september 2017
Regulatorisk
20 september 2017
Regulatorisk
07 september 2017
Regulatorisk
01 september 2017
Regulatorisk
28 april 2017
Regulatorisk
02 mars 2017
Regulatorisk

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.