Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Unibap utvecklar 5G förbered demoanläggning för smarta fabriker med Intel Corporation

Unibap AB (publ) har ingått avtal med Intel Corporation att gemensamt utveckla en 5G förbered (5G ready)demoanläggning under första halvan av 2019 där teknologier och förmågor för framtidens smarta fabriker kommer att visas. Demoanläggningen kommer visas vid Intels '5G & IOT innovation center' i Stockholm och senare vid internationella mässor och utställningar. Initialt inkluderas demon av Unibaps Intelligenta och flexibla Automation, men samarbetet avser även att så småningom utöka demoanläggningen med fler funktioner, inklusive Unibaps Automatiserade kvalitetsavsyning och förstärkt/virtuell verklighet tillsammans med kopplingar till industriella moln (IIoT) tjänster.

Demoanläggningen utvecklas tillsammans och är finansierad till lika delar av Intel och Unibap där Intel ersätter Unibap för halva kostnaden. Unibap tillhandahåller en industrirobot med Intelligent Vision System (IVS), arbetstid och mjukvarumoduler från företagets portfölj för innovativa automationslösningar till smarta fabriker.

Framtidens automation kommer använda strömmad 3D video, automatiserad kvalitetssäkring och flexibel automation vilket kräver fördelad funktionalitet med hög tillförlitlighet vid produktionsbanden och förädlingstjänster i molnet.

Demoanläggningen baseras på Unibaps IVS-70 tillsammans med en industrirobot från Universal Robots (UR) samt 5G ready anslutning till ett stort beräkningskluster med Unibaps gränssnitt för programmeringsfri intelligent robotstyrning. Demoanläggningen förbereds vidare för automatiserad kvalitetskontroll samt förstärkt och virtuell verklighet.
Inom ramen för demoanläggningen kommer Unibap även att integrera och visa kopplingar till Industriella sakernas internet  (IIoT) med molntjänster tillsammans med strategiska partners.

Förutom affärsmöjligheter i smarta fabriker kan andra tillväxtområden påvisas exempelvis innovativa lösningar för fjärroperation samt kopplingar till produktionssystem (Manufacturing Execution Systems, MES) och andra viktiga fabrikstjänster.

- Smarta fabriker kräver garanterad tillgänglighet vilket sätter höga krav på fördelad artificiell intelligens och andra metoder mellan produktionslinor, hela fabriken och i molnet globalt då företag ofta har flera produktionsplatser. Unibap är tilsammans med tidigare kommunicerade stora industriella parter mycket väl strategiskt positionerat att agera på denna marknad och kan tillsammans med partners på demoanläggningen visa en fullständig lösning för företag, säger Fredrik Bruhn, VD för Unibap

Uppsala 2019-02-08

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn
Verkställande Direktör
vd@unibap.com
+46 70 7833215

Kort om Unibap
Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, CA@mangold.se är Bolagets Certified Adviser.

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.