Investerare

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot Framtidens intelligenta automation - för jorden och rymden

Pressmeddelanden

Unibap utvecklar 5G förbered demoanläggning för smarta fabriker med Intel Corporation

Unibap AB (publ) har ingått avtal med Intel Corporation att gemensamt utveckla en 5G förbered (5G ready)demoanläggning under första halvan av 2019 där teknologier och förmågor för framtidens smarta fabriker kommer att visas. Demoanläggningen kommer visas vid Intels '5G & IOT innovation center' i Stockholm och senare vid internationella mässor och utställningar. Initialt inkluderas demon av Unibaps Intelligenta och flexibla Automation, men samarbetet avser även att så småningom utöka demoanläggningen med fler funktioner, inklusive Unibaps Automatiserade kvalitetsavsyning och förstärkt/virtuell verklighet tillsammans med kopplingar till industriella moln (IIoT) tjänster.

Demoanläggningen utvecklas tillsammans och är finansierad till lika delar av Intel och Unibap där Intel ersätter Unibap för halva kostnaden. Unibap tillhandahåller en industrirobot med Intelligent Vision System (IVS), arbetstid och mjukvarumoduler från företagets portfölj för innovativa automationslösningar till smarta fabriker.

Framtidens automation kommer använda strömmad 3D video, automatiserad kvalitetssäkring och flexibel automation vilket kräver fördelad funktionalitet med hög tillförlitlighet vid produktionsbanden och förädlingstjänster i molnet.

Demoanläggningen baseras på Unibaps IVS-70 tillsammans med en industrirobot från Universal Robots (UR) samt 5G ready anslutning till ett stort beräkningskluster med Unibaps gränssnitt för programmeringsfri intelligent robotstyrning. Demoanläggningen förbereds vidare för automatiserad kvalitetskontroll samt förstärkt och virtuell verklighet.
Inom ramen för demoanläggningen kommer Unibap även att integrera och visa kopplingar till Industriella sakernas internet  (IIoT) med molntjänster tillsammans med strategiska partners.

Förutom affärsmöjligheter i smarta fabriker kan andra tillväxtområden påvisas exempelvis innovativa lösningar för fjärroperation samt kopplingar till produktionssystem (Manufacturing Execution Systems, MES) och andra viktiga fabrikstjänster.

- Smarta fabriker kräver garanterad tillgänglighet vilket sätter höga krav på fördelad artificiell intelligens och andra metoder mellan produktionslinor, hela fabriken och i molnet globalt då företag ofta har flera produktionsplatser. Unibap är tilsammans med tidigare kommunicerade stora industriella parter mycket väl strategiskt positionerat att agera på denna marknad och kan tillsammans med partners på demoanläggningen visa en fullständig lösning för företag, säger Fredrik Bruhn, VD för Unibap

Uppsala 2019-02-08

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn
Verkställande Direktör
vd@unibap.com
+46 70 7833215

Kort om Unibap
Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, CA@mangold.se är Bolagets Certified Adviser.

30 maj 2023
Regulatorisk
09 februari 2023
Regulatorisk
24 november 2022
Regulatorisk
10 november 2022
Regulatorisk
18 oktober 2022
Regulatorisk
16 september 2022
Regulatorisk
16 september 2022
Regulatory
31 augusti 2022
Regulatorisk
10 februari 2022
Regulatorisk
10 februari 2022
Regulatory
10 februari 2022
Regulatorisk
09 februari 2022
Regulatorisk
09 februari 2022
Regulatory
11 november 2021
Regulatorisk
20 september 2021
Regulatorisk
01 september 2021
Regulatorisk
21 juni 2021
Regulatorisk
16 februari 2021
Regulatorisk
04 januari 2021
Regulatorisk
04 januari 2021
Regulatory
12 november 2020
Regulatorisk
12 oktober 2020
Regulatorisk
30 september 2020
Regulatorisk
18 september 2020
Regulatorisk
01 september 2020
Regulatorisk
14 maj 2020
Regulatorisk
14 februari 2020
Regulatorisk
11 november 2019
Regulatorisk
30 september 2019
Regulatorisk
20 september 2019
Regulatorisk
05 september 2019
Regulatorisk
26 februari 2019
Regulatorisk
20 september 2018
Regulatorisk
06 september 2018
Regulatorisk
05 juni 2018
Regulatorisk
05 juni 2018
Regulatory
19 februari 2018
Regulatorisk
15 februari 2018
Regulatorisk
29 september 2017
Regulatorisk
20 september 2017
Regulatorisk
07 september 2017
Regulatorisk
01 september 2017
Regulatorisk
28 april 2017
Regulatorisk
02 mars 2017
Regulatorisk

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.