Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Unibap:s grundare, Fredrik och Karolina Bruhn, avyttrar delar av sitt innehav i Unibap AB (publ)

Unibap:s grundare Fredrik och Karolina Bruhn har onsdagen den 1 december 2021 avyttrat delar av sitt, genom bolaget Bruhnspace AB, innehav i Unibap AB (publ). Avyttringen har skett av privatekonomiska skäl, framför allt i syfte att göra en fastighetsaffär.

Transaktionen skedde genom en blockförsäljning utanför marknaden där Fredrik och Karolina Bruhn avyttrade 150 000 aktier. Köpare är två redan befintliga investerare, Peter Lindell som via bolag köper 100 000 aktier och Andras Vajlok, tillika styrelseledamot i Unibap, som köper 50 000 aktier. Efter transaktionen uppgår Fredrik och Karolina Bruhns innehav, direkt och indirekt, till 345 088 aktier. Aktierna såldes till en snittkurs om 49,00 kronor.

- Unibap befinner sig en mycket spännande fas med en stark expansion som jag fortsatt vill och kommer att vara en del av. Jag har privatekonomiskt behov av kapital för en fastighetsaffär och då Peter Lindell och Andras Vajlok önskade öka sitt innehav i bolaget, var läget nu rätt för en transaktion. Det är mycket positivt att Peter och Andras fortsätter att investera i Unibap som då bibehåller en långsiktig och kapitalstark ägarbas. Jag kommer självklart att fortsätta mitt arbete som Chief Evangelist och styrelseledamot i bolaget, säger Fredrik Bruhn.

Uppsala 2021-12-02

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomberg

Verkställande Direktör

vd@unibap.com

+46 73 821 37 79

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.