Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Unibaps styrelse och ledning har nyttjat cirka 103 000 teckningsoptioner

103 000 teckningsoptioner av serie 2018/2019 (TO1), vilket ger motsvarande antal aktier till ett värde om 2,4 MSEK och uppgår till cirka 13 procent av totalt antal utestående optioner.

Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna pågår fram till och med den 15 november 2019.

- För mig är det oerhört glädjande att styrelse och ledning har valt att nyttja möjligheten att omvandla teckningsoptioner till aktier. Det visar på hög tilltro till bolagets potential och stort engagemang säger VD Fredrik Bruhn.

Uppsala 2019-11-11

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn

Verkställande Direktör

vd@unibap.com

+46 70 7833215

Bolaget är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Unibap digitaliserar industrins produktion och tillverkning genom att göra blinda robotar seende i kombination med mänskliga förmågor för kvalitetsavsyning och automatisering. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, CA@mangold,se, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.