LANGUAGE
 • en
 • sv
 • Investor Relations

  På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör Unibap. Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.

  Finansiell kalender

  Årsstämma 2017 20 oktober 2017
  Delårsrapport Q1 2017 / 2018 22 november 2017

  Handelsinformation

  Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North sedan den 27 mars 2017.

  Kortnamn: UNIBAP
  ISIN-kod: SE0009606809

  Ledning

  Fredrik Bruhn VD

  Född 1976. Styrelseledamot sedan 2013 och verkställande direktör sedan 2015.

  Fredrik är entreprenör och adjungerad professor i robotik och avionik vid Mälardalens högskola. Han är före detta medgrundare av Kalogi AB, ÅAC Microtec AB och Rotundus AB och har en bakgrund inom rymdindustrin som bland annat gästforskare vid Nasa. Fredrik är mottagare av The Eisenhower Fellowship 2017.

  Äger 483 838 aktier i Unibap genom sitt ägande av 51 procent av aktierna i Bruhnspace AB.

  Liselotte Söder CFO

  Född 1964. CFO sedan 2017.

  Äger 2 500 aktier i Unibap.

  LiseLotte kommer närmast från tjänsten som redovisningsansvarig på Beijer Alma AB. Hon har pågående styrelseuppdrag för Svartbäckens Måleri Service AB, Economista Uppsala AB, Öregrundspiren AB samt Ekonomgruppen i Uppland AB.

  LiseLotte är auktoriserad redovisningskonsult och certifierad controller.

  Lars Asplund CSO

  Född 1949. Styrelseledamot och CSO sedan 2015.

  Lars är entreprenör robotikprofessor från Mälardalens högskola med fokus inom intelligenta vision system, vision algoritmer och produktimplementering. Lars har varit lektor på Uppsala universitet inom både fysik och datateknik. Han har skrivit tio läroböcker i elektronik och robotik och cirka 150 akademiska publikationer i fysik, elektronik och datavetenskap.

  Äger 444 608 aktier i Unibap genom sitt ägande av 84 procent av aktierna i Asplund Data AB.

  Mikael Klintberg Försäljningschef

  Född 1968. Försäljningschef sedan 2017.

  Äger 9 000 aktier i Unibap.

  Mikael kommer närmast från Mälardalens högskola där han under drygt tre år har varit processledare för centrumbildningen Automation Region, en VINNVÄXT-miljö inom digitalisering, automation och robotik. Han har också en mångårig karriär på ABB bakom sig med ledande positioner inom försäljning och marknadsföring. Sedan år 2016 är Mikael också VD i Klintberg b2b AB.

  Mikael har bland annat utbildning från VD-programmet vid IFL, Handelshögskolan i Stockholm

  Lena W Jansson Kommunikations- och HR-chef

  Född 1967. Kommunikations- och HR-chef sedan 2017.

  Äger 851 aktier i Unibap.

  Lena har internationell erfarenhet från arbete med startup och rekrytering - bland annat från den brittiska startupscenen och från Silicon Valley. Hon kommer närmast från tjänsten som chef för digital kommunikation vid Uppsala kommun. Lena är styrelseledamot i Norrlands Nation och sedan år 2017 även VD i Lena W Jansson AB.

  Lena är utbildad inom kommunikation, HR och psykologi vid Uppsala universitet samt vid Lunds universitet.

  Karolina Bruhn Head of operations

  Född 1974. Head of operations sedan 2017.

  Äger 483 838 aktier i Unibap genom sitt ägande i Bruhnspace AB.

  Karolina har arbetat som CFO i Bruhnspace AB sedan år 2012, och som CFO i Unibap åren 2013 till 2017.

  Karolina har en magisterexamen i företagsekonomi från Sveriges Lantbruksuniversitet i Ultuna.

  Oskar Flordal Utvecklingschef

  Född 1982. Utvecklingschef sedan 2017.

  Äger 5 000 aktier i Unibap.

  Oskar kommer närmast från det globala hårdvaruföretaget ARM, där han under de senaste åren har arbetat som modularkitekt med ansvar bland annat för bildkomprimering i grafikprocessorn.

  Oskar är civilingenjör i datateknik med examen från Linköpings universitet.

  Styrelse

  Gunnar Bergstedt Styrelseordförande

  Född 1958. Styrelseordförande sedan 2016.

  Gunnar är privat investerare och organisationsutvecklare. Han har under 16 års tid drivit Aduno AB som har investerat i privatägda bolag och arbetat aktivt med organisationsutveckling, tillväxt och finansiering.

  Äger 315 370 aktier i Unibap genom kapitalförsäkring.

  Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

  Håkan Nytorp Styrelseledamot

  Född 1959. Styrelseledamot sedan 2016.

  Håkan var chef för ABBs svenska division för processautomation fram till 2015. Han har haft en karriär inom ABB på över 25 år, till största delen utomlands. Tidigare ordförande för Automation Region samt Vinnovas strategiska innovationsprogram Process Industriell IT och Automation.

  Äger 24 531 aktier i Unibap genom sitt helägda bolag Hakan Nytorp Management AB.

  Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

  Kjell Brunberg Styrelseledamot

  Född 1953. Styrelseledamot sedan 2013.

  Kjell har över 25 års erfarenhet inom inbyggda system och har stor kunskap kring datorkonstruktion för industriella miljöer. Han är förre detta VD och grundare för Hectronic AB som såldes till Acal plc år 2011.

  Äger 444 608 aktier i Unibap genom sitt helägda bolag Kjell Brunberg AB.

  Oberoende i förhållande till bolaget men ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

  Lars Asplund Styrelseledamot

  Född 1949. Styrelseledamot och CSO sedan 2015.

  Lars är entreprenör robotikprofessor från Mälardalens högskola med fokus inom intelligenta vision system, vision algoritmer och produktimplementering. Lars har varit lektor på Uppsala universitet inom både fysik och datateknik. Han har skrivit tio läroböcker i elektronik och robotik och cirka 150 akademiska publikationer i fysik, elektronik och datavetenskap.

  Äger 444 608 aktier i Unibap genom sitt ägande av 84 procent av aktierna i Asplund Data AB.

  Ej oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

  Fredrik Bruhn Styrelseledamot och VD

  Född 1976. Styrelseledamot sedan 2013 och verkställande direktör sedan 2015.

  Fredrik är entreprenör och adjungerad professor i robotik och avionik vid Mälardalens högskola. Han är före detta medgrundare av Kalogi AB, ÅAC Microtec AB och Rotundus AB och har en bakgrund inom rymdindustrin som bland annat gästforskare vid Nasa. Fredrik är mottagare av The Eisenhower Fellowship 2017.

  Äger 483 838 aktier i Unibap genom sitt ägande av 51 procent av aktierna i Bruhnspace AB.

  Ej oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

  Nasdaq First North

  Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.

  Certified Adviser

  Mangold Fondkommission AB

  Tel: 08-503 015 50

  linkedin facebook twitter