LANGUAGE
 • en
 • sv
 • Investor Relations

  På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör Unibap. Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.

  Finansiell kalender

  Delårsrapport Q3 2016 - 2017 31 maj 2017
  Bokslutskommuniké 2016 - 2017 07 september 2017
  Årsredovisning 2016 - 2017 29 september 2017
  Årsstämma 2017 20 oktober 2017

  Handelsinformation

  Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North sedan den 27 mars 2017.

  Kortnamn: UNIBAP
  ISIN-kod: SE0009606809

  Ledning

  Fredrik Bruhn VD

  Född 1976. Styrelseledamot sedan 2013 och verkställande direktör sedan 2015.

  Fredrik är entreprenör och adjungerad professor i robotik och avionik vid Mälardalens högskola. Han är före detta medgrundare av Kalogi AB, ÅAC Microtec AB och Rotundus AB och har en bakgrund inom rymdindustrin som bland annat gästforskare vid Nasa. Fredrik är mottagare av The Eisenhower Fellowship 2017.

  Äger 483 838 aktier i Unibap genom sitt ägande av 51 procent av aktierna i Bruhnspace AB.

  Liselotte Söder CFO

  Född 1968. CFO sedan 2017.

  Äger 2 500 aktier i Unibap.

  Lars Asplund CSO

  Född 1949. Styrelseledamot och CSO sedan 2015.

  Lars är entreprenör robotikprofessor från Mälardalens högskola med fokus inom intelligenta vision system, vision algoritmer och produktimplementering. Lars har varit lektor på Uppsala universitet inom både fysik och datateknik. Han har skrivit tio läroböcker i elektronik och robotik och cirka 150 akademiska publikationer i fysik, elektronik och datavetenskap.

  Äger 444 608 aktier i Unibap genom sitt ägande av 84 procent av aktierna i Asplund Data AB.

  Mikael Klintberg Försäljningschef

  Född 1968. Försäljningschef sedan 2017.

  Äger 7 500 aktier i Unibap.

  Styrelse

  Gunnar Bergstedt Styrelseordförande

  Född 1958. Styrelseordförande sedan 2016.

  Gunnar är privat investerare och organisationsutvecklare. Han har under 16 års tid drivit Aduno AB som har investerat i privatägda bolag och arbetat aktivt med organisationsutveckling, tillväxt och finansiering.

  Äger 315 370 aktier i Unibap genom kapitalförsäkring.

  Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

  Håkan Nytorp Styrelseledamot

  Född 1959. Styrelseledamot sedan 2016.

  Håkan var chef för ABBs svenska division för processautomation fram till 2015. Han har haft en karriär inom ABB på över 25 år, till största delen utomlands. Tidigare ordförande för Automation Region samt Vinnovas strategiska innovationsprogram Process Industriell IT och Automation.

  Äger 24 531 aktier i Unibap genom sitt helägda bolag Hakan Nytorp Management AB.

  Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

  Kjell Brunberg Styrelseledamot

  Född 1949. Styrelseledamot sedan 2013.

  Kjell har över 25 års erfarenhet inom inbyggda system och har stor kunskap kring datorkonstruktion för industriella miljöer. Han är förre detta VD och grundare för Hectronic AB som såldes till Acal plc år 2011.

  Äger 444 608 aktier i Unibap genom sitt helägda bolag Kjell Brunberg AB.

  Oberoende i förhållande till bolaget men ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

  Lars Asplund Styrelseledamot

  Född 1949. Styrelseledamot och CSO sedan 2015.

  Lars är entreprenör robotikprofessor från Mälardalens högskola med fokus inom intelligenta vision system, vision algoritmer och produktimplementering. Lars har varit lektor på Uppsala universitet inom både fysik och datateknik. Han har skrivit tio läroböcker i elektronik och robotik och cirka 150 akademiska publikationer i fysik, elektronik och datavetenskap.

  Äger 444 608 aktier i Unibap genom sitt ägande av 84 procent av aktierna i Asplund Data AB.

  Ej oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

  Fredrik Bruhn Styrelseledamot och VD

  Född 1976. Styrelseledamot sedan 2013 och verkställande direktör sedan 2015.

  Fredrik är entreprenör och adjungerad professor i robotik och avionik vid Mälardalens högskola. Han är före detta medgrundare av Kalogi AB, ÅAC Microtec AB och Rotundus AB och har en bakgrund inom rymdindustrin som bland annat gästforskare vid Nasa. Fredrik är mottagare av The Eisenhower Fellowship 2017.

  Äger 483 838 aktier i Unibap genom sitt ägande av 51 procent av aktierna i Bruhnspace AB.

  Ej oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

  Nasdaq First North

  Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.

  Certified Adviser

  Mangold Fondkommission AB

  Tel: 08-503 015 50

  linkedin facebook twitter