LANGUAGE
 • en
 • sv
 • Investor Relations

  På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör Unibap. Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.

  Finansiell kalender

  Företrädesemission 12 december 2018
  Delårsrapport juli 2018 - december 2018 26 februari 2019
  Delårsrapport juli 2018 - mars 2019 23 maj 2019
  Bokslutskommuniké juli 2018 - juni 2019 05 september 2019

  Handelsinformation

  Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North sedan den 27 mars 2017.

  Kortnamn: UNIBAP
  ISIN-kod: SE0009606809

  Årsstämma 2018

  Årsstämman ägde rum måndagen den 22 oktober 2018, klockan 16.00, i bolagets lokaler på Kungsängsgatan 12, Uppsala.

  Kommuniké från Årsstämma

  Kallelse till Årsstämma

  Fullmakt

  Ledning

  Fredrik Bruhn VD

  Född 1976. Styrelseledamot sedan 2013 och verkställande direktör sedan 2015.

  Fredrik är entreprenör och adjungerad professor i robotik och avionik vid Mälardalens högskola. Han är före detta medgrundare av Kalogi AB, ÅAC Microtec AB och Rotundus AB och har en bakgrund inom rymdindustrin som bland annat gästforskare vid Nasa. Han är även styrelseledamot i TradeArmy AB. Fredrik är mottagare av The Eisenhower Fellowship 2017.

  Äger 483 838 aktier i Unibap genom sitt ägande av 51 procent av aktierna i Bruhnspace AB.

  Ulrika Bergström CFO

  Född 1970. Chief financial officer sedan 2018

  Ulrika Bersgström kommer närmast från Swedavia där hon arbetat som koncern-redovisningschef och chef över redovisningsavdelningen. Dessförinnan arbetade hon som auktoriserad revisor vid Ernst and Young AB och under ett antal år som kontorschef för Ernst and Youngs Uppsala kontor med ett 40-tal anställda.

  Ulrika har en Ekonomie Magisterexamen med inrikting redovisning och revision från Stockholms universitet.

  Mikael Klintberg Försäljningschef

  Född 1968. Försäljningschef sedan 2017.

  Mikael kommer närmast från Mälardalens högskola där han under drygt tre år har varit processledare för centrumbildningen Automation Region, en VINNVÄXT-miljö inom digitalisering, automation och robotik. Han har också en mångårig karriär på ABB bakom sig med ledande positioner inom försäljning och marknadsföring. Sedan år 2016 är Mikael också VD i Klintberg b2b AB.

  Mikael har bland annat utbildning från VD-programmet vid IFL, Handelshögskolan i Stockholm

  Äger 9 000 aktier i Unibap.

  Lena W Jansson Kommunikations- och HR-chef

  Född 1967. Kommunikations- och HR-chef sedan 2017.

  Lena har internationell erfarenhet från arbete med startup och rekrytering - bland annat från den brittiska startupscenen och från Silicon Valley. Hon kommer närmast från tjänsten som chef för digital kommunikation vid Uppsala kommun. Lena är styrelseledamot i Norrlands Nation och sedan år 2017 även VD i Lena W Jansson AB.

  Lena är utbildad inom kommunikation, HR och psykologi vid Uppsala universitet samt vid Lunds universitet.

  Äger 851 aktier i Unibap.

  Karolina Bruhn Head of operations

  Född 1974. Head of operations sedan 2017.

  Har varit CFO i Unibap åren 2013 till 2017.

  Karolina har en magisterexamen i företagsekonomi från Sveriges Lantbruksuniversitet i Ultuna.

  Övriga uppdrag Styrelsesuppleant samt CFO i Bruhnspace AB sedan 2012

  Äger 483 838 aktier i Unibap genom sitt ägande i Bruhnspace AB.

   
  Oskar Flordal Utvecklingschef

  Född 1982. Utvecklingschef sedan 2017.

  Oskar kommer närmast från det globala hårdvaruföretaget ARM, där han under de senaste åren har arbetat som modularkitekt med ansvar bland annat för bildkomprimering i grafikprocessorn.

  Oskar är civilingenjör i datateknik med examen från Linköpings universitet.

  Äger 5 000 aktier i Unibap.

  Robert Nyberg Head of marketing and business development

  Född 1967. Head of marketing and business development sedan 2018.

  Bakgrund civilingenjörexamen i industriell ekonomi från KTH med inriktning mot produktionssystem.

  Marknads- och affärsområdeschef på affärsområdesnivå vid den

  globala koncernen Xylem (NYSE:XYL)

  Övriga uppdrag:  2016 VD egna boalget  Bolagsstrategi Skandinavien AB.

  Antal aktier i Unibap; 5 000

  Styrelse

  Hans Enocson Styrelseordförande

  Född 1950. Styrelseordförande sedan 2017.

  Hans Enocson har en Civilekonomexamen från Stockholms Universitet och PED vid IMD Lausanne Ch.

  Hans har en lång bakgrund inom Healthcare, Energi och IT-industri, senast som President & CEO Nordic region på General Electric. 

  Övriga styrelseuppdrag  Uppsala Innovation Center (UIC), Örebro universitet, Bently Nevada Sweden AB, GE Lighting Aktiebolag, GE Sweden Holdings AB och Aggrandir AB. Ordförande för advisory board på Stockholm Resilience Center och Swelife samt ledamot UU Innovations advisory board.

  Äger 5 633 aktier i Unibap.

  Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

  Gunnar Bergstedt Styrelseledamot

  Född 1958. Styrelseledamot sedan 2017.

  Gunnar har en BSc Organisation från Lunds Universitet och en MSc Gestalt in Organisations från University of Derby, UK samt är certifierad European Financial Analyst vid Stockholm School of Economics.

  Gunnar är privat investerare och organisationsutvecklare. Han har under 16 års tid drivit Aduno AB som har investerat i privatägda bolag och arbetat aktivt med organisationsutveckling, tillväxt och finansiering.

  Styrelseledamot dLaboratory AB
  Valberedning, Genovis AB

  Äger 315 370 aktier i Unibap genom kapitalförsäkring.

  Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

  Håkan Nytorp Styrelseledamot

  Född 1959. Styrelseledamot sedan 2016.

  Håkan har en Civilingenjörsexamen maskinteknik  från Chalmers tekniska högskola.

  Håkan var chef för ABBs svenska division för processautomation fram till 2015. Han har haft en karriär inom ABB på över 25 år, till största delen utomlands. Tidigare ordförande för Automation Region samt Vinnovas strategiska innovationsprogram Process Industriell IT och Automation.

  Styrelseledamot i WavR AB sedan september 2017.

  Äger 24 531 aktier i Unibap genom sitt helägda bolag Hakan Nytorp Management AB. 

  Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

  Ingrid Engström Styrelseledamot

  Född 1958. Styrelseledamot sedan 2017.

  Ingrid Engström har lång erfarenhet av att leda och utveckla företag som VD. Bland annat för Telia InfoMedia, Comhem, KnowIT, Springtime samt Handelshögskolan Executive Education, IFL. Parallellt har hon arbetat i styrelser under de senaste 25 åren i en rad bolag. Att driva utveckling och transformation har varit en röd tråd genom hennes professionella liv.

  Ingrid har en Master in Applied Psychology från Uppsala universitet.

  Övriga styrelseuppdrag ledamot i SJR, SiversIMA, B3IT och Protect Me samt Engström Business Development

  Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

  Fredrik Bruhn Styrelseledamot och VD

  Född 1976. Styrelseledamot sedan 2013 och verkställande direktör sedan 2015.

  Fredrik är entreprenör och adjungerad professor i robotik och avionik vid Mälardalens högskola. Han är före detta medgrundare av Kalogi AB, ÅAC Microtec AB och Rotundus AB och har en bakgrund inom rymdindustrin som bland annat gästforskare vid Nasa. Han är även styrelseledamot i TradeArmy AB. Fredrik är mottagare av The Eisenhower Fellowship 2017.

  Äger 483 838 aktier i Unibap genom sitt ägande av 51 procent av aktierna i Bruhnspace AB.

  Ej oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

  Advisory board

  David Bray

  Dr David Bray is executive director of the People-Centered Internet coalition, co-founded by Internet co-creator Vint Cerf and chief strategy officer of MapLarge. The PCI coalition focuses on providing support and expertise for projects that demonstrably improve people's lives and livelihoods using the Internet.

  He also was named a Young Global Leader by the World Economic Forum for 2016-2021 and Business Insider identified him as one of the top "24 Americans Who Are Changing the World".

  He has served in different positive #ChangeAgent capacities, including leading the technology response for the U.S. Centers for Disease Control and Prevention's Bioterrorism Preparedness and Response Program to 9/11, anthrax in 2001, SARS and monkeypox in 2003, and other public health outbreaks. He also was a senior strategic advisor in Afghanistan in 2009, helping to think differently" on military and humanitarian efforts in the region; executive director for bipartisan a National Commission reviewing major Research and Development programs; and chief information officer for the FCC from 2013-2017. He led a team of positiv #ChangeAgents to receive the Global CIO 100 award twice in both 2015 and 2017. Since 2017, he has served on the American Academy for the Advancement of Science's Selection Committee for the AAAS Lemelson Invention Ambassadors program and was also named a Marshall Memorial Fellow to Europe.

  Dr. Bray holds a Ph.D. from Emory University's Goizueta Business School and two-post-doctoral associateships at Massachusetts Institute of Technology (MIT) and Harvard.

  He was named a visiting associate at the University of Oxford starting in 2007, a visiting residence at Harvard University starting in 2015, and faculty at California-based Singularity University starting in 2017.

  He serves on the Board of Directors and Advisory Boards for multiple organizations focused on adaptive strategies regarding global turbulence, social impacts of technologies, and distributed decision-making in challenging environments.

  Nasdaq First North

  Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.

  Certified Adviser

  Mangold Fondkommission AB

  Tel: 08-503 015 50

  linkedin facebook twitter