LANGUAGE
 • en
 • sv
 • Investor Relations

  På den här sidan kan du hitta finansiella rapporter, nyheter och annan information som rör Unibap. Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.

  Finansiell kalender

  Halvårsrapport 2019-2020 14 februari 2020
  Delårsrapport Q3 2019-2020 14 maj 2020
  Bokslutskommuniké Q4 2019-2020 01 september 2020

  Handelsinformation

  Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market sedan den 27 mars 2017.

  Kortnamn: UNIBAP
  ISIN-kod: SE0009606809

  Bolagsordning

  Bolagsordning  

  Ledning

  Fredrik Bruhn VD

  Född 1976. Styrelseledamot sedan 2013 och verkställande direktör sedan 2015.

  Fredrik Bruhn är serieentreprenör disputerad vid Uppsala universitet och sedan 2013 adjungerad professor i robotik och säkerhetskritisk elektronik vid Mälardalens högskola. Han har en bakgrund inom rymdindustrin, bland annat som gästforskare vid Nasa, och han är medgrundare av företagen Kalogi AB, ÅAC Microtec AB och Rotundus AB. Fredrik är även styrelseledamot i TradeArmy AB. År 2017 mottog han stipendiet The Eisenhower Fellowship och han är listad på Constellation Research's BT150 - världens 150 mest inflytelserika ledare inom digital transformation - för 2020.

  Äger 495 088 aktier i Unibap genom sitt ägande av 51 procent av aktierna i Bruhnspace AB.

  Ulrika Bergström CFO

  Född 1970. Chief financial officer sedan 2018

  Ulrika Bergström kommer närmast från Swedavia där hon har arbetat som koncernredovisningschef och chef över redovisningsavdelningen. Dessförinnan arbetade hon som auktoriserad revisor vid Ernst and Young AB, och under ett antal år som kontorschef för Ernst and Youngs Uppsalakontor.

  Ulrika har en ekonomie magisterexamen med inriktning mot redovisning och revision från Stockholms universitet.

  Äger 750 aktier i Unibap. 

  Lena W Jansson Kommunikations- och HR-chef

  Född 1967. Kommunikations- och HR-chef sedan 2017.

  Lena W Jansson har internationell erfarenhet från arbete med startup och rekrytering - bland annat från den brittiska startupscenen och från Silicon Valley. Hon kommer närmast från tjänsten som chef för digital kommunikation vid Uppsala kommun. Lena är styrelseledamot i Norrlands Nation och sedan år 2017 även VD i Lena W Jansson AB. Lena är utbildad inom kommunikation, HR och psykologi vid Uppsala universitet samt vid Lunds universitet.

  Äger 5 774 aktier i Unibap.

  Mikael Steiner Försäljningschef

  Född 1974. Försäljningschef sedan 2019

  Mikael Steiner kommer närmast från en roll som chef för ABB Control Technologies försäljningsenhet i norra Europa. Han har tidigare haft roller som global chef för 800xA Product Management och andra ledande befattningar inom bland annat serviceförsäljning och R&D. Mikael har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Linköpings universitet samt en businessoch managementutbildning från Handelshögskolan Executive Educations i Stockholm.

  Äger 3 000 aktier i Unibap.

  Styrelse

  Hans Enocson Styrelseordförande

  Född 1950. Styrelseordförande sedan 2017.

  Hans Enocson har en Civilekonomexamen från Stockholms Universitet och PED vid IMD Lausanne Ch.

  Hans har en lång bakgrund inom Healthcare, Energi och IT-industri, senast som President & CEO Nordic region på General Electric. 

  Övriga styrelseuppdrag  Uppsala Innovation Center (UIC), Örebro universitet och Aggrandir AB. Ledamot advisory board Stockholm Resilience Center.

  Äger 23 133 aktier i Unibap.

  Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

  Håkan Nytorp Styrelseledamot

  Född 1959. Styrelseledamot sedan 2016.

  Håkan har en Civilingenjörsexamen maskinteknik  från Chalmers tekniska högskola.

  Håkan var chef för ABBs svenska division för processautomation fram till 2015. Han har haft en karriär inom ABB på över 25 år, till största delen utomlands. Tidigare ordförande för Automation Region samt Vinnovas strategiska innovationsprogram Process Industriell IT och Automation.

  Styrelseledamot i WavR AB sedan september 2017. Styrelseordförande i Ekobot.

  Äger 32 707 aktier i Unibap genom sitt helägda bolag Hakan Nytorp Management AB. 

  Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

  Ingrid Engström Styrelseledamot

  Född 1958. Styrelseledamot sedan 2017.

  Ingrid Engström har lång erfarenhet av att leda och utveckla företag som VD. Bland annat för Telia InfoMedia, Comhem, KnowIT, Springtime samt Handelshögskolan Executive Education, IFL. Parallellt har hon arbetat i styrelser under de senaste 25 åren i en rad bolag. Att driva utveckling och transformation har varit en röd tråd genom hennes professionella liv.

  Ingrid har en Master in Applied Psychology från Uppsala universitet.

  Övriga styrelseuppdrag ledamot i SJR, SiversIMA, B3IT, Netlight Consulting AB (Publ) och Protect Me samt Engström Business Development.

  Äger 7 500 aktier i Unibap.

  Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

  Fredrik Bruhn Styrelseledamot och VD

  Född 1976. Styrelseledamot sedan 2013 och verkställande direktör sedan 2015.

  Fredrik är entreprenör och adjungerad professor i robotik och avionik vid Mälardalens högskola. Han är före detta medgrundare av Kalogi AB, ÅAC Microtec AB och Rotundus AB och har en bakgrund inom rymdindustrin som bland annat gästforskare vid Nasa. Han är även styrelseledamot i TradeArmy AB. Fredrik är mottagare av The Eisenhower Fellowship 2017.

  Äger 495 088 aktier i Unibap genom sitt ägande av 51 procent av aktierna i Bruhnspace AB.

  Ej oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

  Andras Vajlok Styrelseledamot

  Född 1971. Styrelseledamot sedan 2019.

  Andras har en ekonomutbildning från Göteborgs Universitet.

  Andras är en oberoende investerare och rådgivare till nordiska bolag inom spel och annan digital verksamhet. Han var tidigare CFO på Paradox Interactive med ansvar för Finance, Legal och Investor Relations samt ansvarig för Paradox Interactives börsnotering 2016. Andras har även internationell erfarenhet som projektansvarig inom IT och som affärsutvecklare samt erfarenhet från på NASDAQ OMX Nordic

  Styrelseledamot i Card of Joy, MAG interactive samt Like a Boss Games.

  Äger 531 000 aktier i Unibap AB bland annat via en Kapitalförsäkring.

  Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

  Advisory board

  David Bray

  Dr David Bray is executive director of the People-Centered Internet coalition, co-founded by Internet co-creator Vint Cerf and chief strategy officer of MapLarge. The PCI coalition focuses on providing support and expertise for projects that demonstrably improve people's lives and livelihoods using the Internet.

  He also was named a Young Global Leader by the World Economic Forum for 2016-2021 and Business Insider identified him as one of the top "24 Americans Who Are Changing the World".

  He has served in different positive #ChangeAgent capacities, including leading the technology response for the U.S. Centers for Disease Control and Prevention's Bioterrorism Preparedness and Response Program to 9/11, anthrax in 2001, SARS and monkeypox in 2003, and other public health outbreaks. He also was a senior strategic advisor in Afghanistan in 2009, helping to think differently" on military and humanitarian efforts in the region; executive director for bipartisan a National Commission reviewing major Research and Development programs; and chief information officer for the FCC from 2013-2017. He led a team of positiv #ChangeAgents to receive the Global CIO 100 award twice in both 2015 and 2017. Since 2017, he has served on the American Academy for the Advancement of Science's Selection Committee for the AAAS Lemelson Invention Ambassadors program and was also named a Marshall Memorial Fellow to Europe.

  Dr. Bray holds a Ph.D. from Emory University's Goizueta Business School and two-post-doctoral associateships at Massachusetts Institute of Technology (MIT) and Harvard.

  He was named a visiting associate at the University of Oxford starting in 2007, a visiting residence at Harvard University starting in 2015, and faculty at California-based Singularity University starting in 2017.

  He serves on the Board of Directors and Advisory Boards for multiple organizations focused on adaptive strategies regarding global turbulence, social impacts of technologies, and distributed decision-making in challenging environments.

  Nasdaq First North

  Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Market regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på NNasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

  Certified Adviser

  FNCA Sweden AB

  Tel: +46 8-528 00 399

  linkedin facebook twitter