Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Aktieinformation

Erbjudandehandlingar

Företrädesemission Oktober 2023

Företrädesemission maj/juni 2022

Utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2018/2019 december 2019

Teckning av units i Unibap november 2018

Noteringsprospekt mars 2017

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.