Investerare

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot Framtidens intelligenta automation - för jorden och rymden

Aktieinformation

Erbjudandehandlingar

Företrädesemission maj/juni 2022

Utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2018/2019 december 2019

Teckning av units i Unibap november 2018

Noteringsprospekt mars 2017

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.