Investerare

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot Framtidens intelligenta automation - för jorden och rymden

Bolagsstyrning

Bolagsstämmor

Årsstämma 2021

Aktieägarna kallades till årsstämma torsdagen den 21 oktober 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster beslutade styrelsen att bolagsstämman skulle genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Formulär för poströstning

Valberedningens motiverade yttrande till förslag till årsstämman

Bilaga 1 Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och införande av personaloptionsprogram

Bilaga 1A Villkor för teckningsoptioner 2021/2025:1 i Unibap AB (publ)

Årsredovisning

Extra bolagsstämma den 7 juli 2021

Aktieägarna i Unibap kallades till extra bolagsstämma onsdagen den 7 juli 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster beslutade styrelsen att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Formulär för poströstning

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen

Styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier 

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 38 § m.h.t. 13 kap. 6 § aktiebolagslagen 

Årsstämma 2020

Aktieägarna i Unibap AB (publ), org. nr 556925–1134 (”Bolaget”), kallades till årsstämma onsdagen den 21 oktober 2020. Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster  beslutade styrelsen att bolagsstämman skulle genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövade sin rösträtt endast genom poströstning.

Kommuniké från årsstämma 

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Formulär för poströstning

Valberedningens motiverade yttrande till förslag till årsstämman

Bilaga 1 Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och införande av personaloptionsprogram

Bilaga 1A Villkor för teckningsoptioner 2020/2024:1 i Unibap

Årsredovisning 2019/2020

Årsstämma 2019

Årsstämman ägde rum tisdagen den 22 oktober 2019, klockan 16.00, i bolagets lokaler på Kungsängsgatan 12, Uppsala.

Kommuniké från årsstämma

Årsredovisning 2018/2019

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och införande av
personaloptionsprogram

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2019/2023:1 I UNIBAP

Styrelsens förslag till beslut om införande av optionsprogram till VD

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2019/2023:2 I UNIBAP

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsstämma 2018

Årsstämman ägde rum måndagen den 22 oktober 2018, klockan 16.00, i bolagets lokaler på Kungsängsgatan 12, Uppsala.

Kommuniké från Årsstämma

Kallelse till Årsstämma

Fullmakt

Extra bolagsstämma den 6 mars 2018

Extra bolagsstämma ägde rum tisdagen den 6 mars 2018, klockan 16.00, i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, Uppsala.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmakt

Revisorns yttrande

Styrelsens redogörelse enligt kap 14 8§ aktiebolagslagen

Villkor för teckningsoptioner

Styrelsens beslut

Årsstämma den 20 oktober 2017

Unibaps årsstämma hölls den 20 oktober 2017 i Advokatfirman Lindahls lokaler i Uppsala.

Kommuniké från årsstämma

Fullständiga förslag inför årsstämman

Unibap Årsredovisning 2016/2017

Fullmakt

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.