Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Aktieinformation

Aktieägare

Ägaruppgifter uppdateras varje kvartal per den 31 mars, 30 juni, 30 sep och 31 dec

Ägaruppgifter per den 30 juni 2023

Aktieägare Antal aktier & röster Ägarandel & röstandel, %
Cidro Förvaltning AB 3,180,299 27.1
Avanza Pension 1,609,383 13.7
Swedbank Robur Microcap 848,880 7.2
Silfverlok Invest AB* 602,494 5.1
Nordnet Pensionsförsäkring AB 577,829 4.9
Coeli Wealth Management AB 473,383 4.0
Erik Arvidsson 221,186 1.9
HSB Liv Försäkringsaktiebolag 220,936 1.9
Andras Vajlok* 210,600 1.8
Asplund Data AB 210,253 1.8
Summa 10 största aktieägarna 8,155,243 69.5
Övriga aktieägare 3,583,099 30.5
Totalt 11,738,342 100.0

* Andras Vajlok äger totalt, direkt och indirekt, 1 500 384 aktier och 33 255 optioner

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.