Investerare

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot Framtidens intelligenta automation - för jorden och rymden

Aktieinformation

Aktieägare

Ägaruppgifter uppdateras varje kvartal per den 31 mars, 30 juni, 30 sep och 31 dec

Senast uppdaterad per 2022-07-12

Aktieägare Antal aktier & röster Ägarandel & röstandel, %
Cidro Förvaltning AB 1 537 538 15,60
Avanza Pension 1 290 381 13,09
UBP Clients Assets 972 000 9,86
Coeli Wealth Management AB* 949 589 9,64
Swedbank Robur Microcap 848 880 8,61
Nordnet Pensionsförsäkring AB 396 416 4,02
Six Sis AG 280 000 2,84
Asplund Data AB 253 555 2,57
Måns Berlin 243 783 2,47
Andras Vajlok** 210 600 2,14
Summa 10 största aktieägarna 6 982 742 70,85
Övriga aktieägare 2 872 807 29,15
Totalt 9 855 549 100,00

* Coeli Wealth Management AB:s innehav i tabellen ovan, innefattar Bruhnspace AB:s innehav om 345 088 aktier.
** Andras Vajlok äger totalt, direkt och indirekt, 897 890
 aktier och 33 255 optioner.

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.