Investerare

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot Framtidens intelligenta automation - för jorden och rymden

Aktieinformation

Aktieägare

Ägaruppgifter uppdateras varje kvartal per den 31 mars, 30 juni, 30 sep och 31 dec

Aktieägare Antal aktier & röster Ägarandel & röstandel, %
Avanza Pension 1 151 582 12,62
Cidro Förvaltning AB 1 100 000 12,05
UBP Clients Assets 1 100 000 12,05
Coeli Wealth Management AB* 914 527 10,02
Swedbank Robur Microcap 786 000 8,61
Nordnet Pensionsförsäkring AB 383 647 4,20
Six Sis AG 280 000 3,07
Asplund Data AB 253 555 2,78
Måns Berlin 215 079 2,36
Andras Vajlok** 195 000 2,14
Summa 10 största aktieägarna 6 379 390 69,91
Övriga aktieägare 2 746 119 30,09
Totalt 9 125 509 100,00

* Coeli Wealth Management AB:s innehav i tabellen ovan, innefattar Bruhnspace AB:s innehav om 345 088 aktier.
** Andras Vajlok äger totalt, direkt och indirekt, 781 380 aktier

Senast uppdaterad per 2022-03-31

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.