Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Ägaruppgifter uppdateras varje kvartal per den 31 mars, 30 juni, 30 sep och 31 dec

* Enligt uppgift till bolaget förfogar Andras Vajlok totalt 5 821 524 aktier samt 1 296 342 privat och genom bolag.