Investerare

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot Framtidens intelligenta automation - för jorden och rymden

Aktieinformation

Aktieägare

Ägaruppgifter uppdateras varje kvartal per den 31 mars, 30 juni, 30 sep och 31 dec

Ägaruppgifter per den 31 mars 2023

Aktieägare Antal aktier & röster Ägarandel & röstandel, %
Cidro Förvaltning AB 1 900 000 19
Avanza Pension 1 430 399 15
Coeli Wealth Management AB* 918 089 9
Swedbank Robur Microcap 848 880 6
Nordnet Pensionsförsäkring AB 557 414 2
Måns Berlin 232 712 2
Andras Vajlok** 210 600 2
Asplund Data AB 210 253 2
Edvin Molander 203 858 2
Kjell Brunberg AB 187 486 2
Summa 10 största aktieägarna 6 699 691 68
Övriga aktieägare 3 155 858 32
Totalt 9 855 549 100

* Coeli Wealth Management AB:s innehav i tabellen ovan, innefattar Bruhnspace AB:s innehav om 345 088 aktier.
** Andras Vajlok äger totalt, direkt och indirekt, 897 890
 aktier och 33 255 optioner.

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.