Investerare

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot Framtidens intelligenta automation - för jorden och rymden

Aktieinformation

Aktieägare

Ägaruppgifter uppdateras varje kvartal per den 31 mars, 30 juni, 30 sep och 31 dec

Ägaruppgifter per den 31 december 2022

Aktieägare Antal aktier & röster Ägarandel & röstandel, %
Cidro Förvaltning AB 1 900 000 19,3
Avanza Pension 1 470 077 14,9
Coeli Wealth Management AB* 925 089 9,4
Swedbank Robur Microcap 848 880 8,6
Nordnet Pensionsförsäkring AB 593 311 6,0
Måns Berlin 244 034 2,5
Andras Vajlok** 210 600 2,1
Asplund Data AB 210 253 2,1
Kjell Brunberg AB 189 417 1,9
Edvin Molander 186 300 1,9
Summa 10 största aktieägarna 6 777 961 68,8
Övriga aktieägare 3 077 588 31,2
Totalt 9 855 549 100,0

* Coeli Wealth Management AB:s innehav i tabellen ovan, innefattar Bruhnspace AB:s innehav om 345 088 aktier.
** Andras Vajlok äger totalt, direkt och indirekt, 897 890
 aktier och 33 255 optioner.

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.