Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Förslag till nyval av styrelseordförande respektive styrelseledamot inför årsstämma 2017

Aktieägare i Unibap AB (publ) ("Bolaget") med ett ägande motsvarande 60,1 procent av rösterna och kapitalet kommer att föreslå nyval av Hans Enocson och Ingrid Engström till årsstämman den 20 oktober 2017.

Hans Enocson föreslås även att väljas till ny styrelseordförande.

Hans Enocson har en lång bakgrund inom Healthcare, Energi och IT-industri, senast som President & CEO Nordic region på General Electric. Med styrelseuppdrag på Uppsala Innovation Center (UIC) och Örebro universitet samt i rollen som ordförande för advisory board på Stockholm Resilience Center och Swelife, har han stor erfarenhet av att koppla ihop akademi och entreprenörskap.

- Det är mycket hedrande att jag har fått frågan om att bli Bolagets nya styrelseordförande, säger Hans Enocson. Industriell användning av internet förändrar arbetssättet inom industrin och här har Unibap stor potential genom grundarnas djupa kunskap inom rymd, robotik och elektronik. Jag ser fram emot att få vara med och utveckla Bolaget vidare.

Ingrid Engström har lång erfarenhet av att leda och utveckla företag som VD (Telia InfoMedia, Comhem, KnowIT, Springtime samt Handelshögskolan Executive Education, IFL). Parallellt har hon arbetat i styrelser under de senaste 25 åren i en rad bolag. Att driva utveckling och transformation har varit en röd tråd genom hennes professionella liv.

- I mitt nya uppdrag för Unibap ser jag fram emot att bidra med kunskap och erfarenhet inom affärsutveckling, säger Ingrid Engström. Bolaget bygger upp sin verksamhet inom ett område som är under snabb utveckling. Jag tror att även att min masterexamen i applied psychology ska komma till användning.

Utöver dessa två nyval föreslår aktieägare som tillsammans representerar 60,1 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget omval av styrelseledamöterna Gunnar Bergstedt, Fredrik Bruhn och Håkan Nytorp. Kjell Brunberg har avböjt omval. Lars Asplund föreslås att utses till suppleant, förutsatt att stämman godkänner ändring av bolagsordningen.

Kallelsen till årsstämman offentliggörs idag genom separat pressmeddelande och beräknas att publiceras den 22 september 2017 i Post- och Inrikes Tidningar samt finnas tillgänglig från dagens datum på Bolagets hemsida www.unibap.com. Att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet den 22 september 2017.

2017-09-20

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn
Verkställande direktör Unibap AB (publ)
f@unibap.com
+46 70 783 32 15

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2017 klockan 08.00 CET.

Kort om Unibap
Unibap är ett modernt IT-bolag som ligger i framkant med integration av AI-lösningar och robotik. Bakgrunden till Unibap är erfarenheter från mångårig utforskning av rymden, av tillverkning av ruggade industridatorlösningar och robotiklösningar. Grundarna kombinerar forskning och industriell erfarenhet för att utveckla en AI-hjärna som kan användas för intelligenta automations- och robotiksystem med nyindustrialisering och effektivisering i tillverkarleden, i såväl stora som små företag. Bolaget handlas på marknaden Nasdaq First North under ticker UNIBAP.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.unibap.com.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.