Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Unibap erhåller en ATP (Authorization to proceed) från bolagets distributör i USA, Moog Inc.

Unibaps distributör och licensinnehavare i USA, Moog Inc. har tilldelat Unibap en ATP (Authorization to proceed). Detta innebär att Unibap kan inleda arbete på en förväntad hårdvarubeställning om 1,69 MUSD medan detaljerna i kontraktet förhandlas med slutkunden. Den förväntade beställningen är för produkter inom Unibap's iX10 plattform, med planerad leverans till kund i USA under det andra kvartalet 2023. iX10 är baserad på 14 nm AMD Ryzen V1000-familjen, som erbjuder överlägsen prestanda i rymden och är kompatibel med AMD:s högpresterande bibliotek (HPC) kallad ROCm.

Den ATP som Unibap erhållit från Moog gör att Unibap kan påbörja och få ersättning för arbete som rör den förväntade beställningen innan ett kontrakt för beställningen har undertecknats. En ATP är inte en bekräftelse på att en faktisk beställning kommer att läggas. Unibap kan dock allokera resurser och påbörja arbetet, då ATP:n garanterar att Unibap kommer att få ekonomisk ersättning för detta arbete oberoende av om en beställning tas emot eller inte.

-   Vi har bevisat våra produkter med flera demonstrationer av våra iX5-100-datorer i omloppsbana. Som ett resultat av detta ser vi en betydande ökning av marknadsintresset för vår nästa generations SpaceCloud®-lösningar i iX10-familjen. Med tidigare meddelade leveranser och ett fortsatt samarbetet med Moog, fortsätter vår spännande och viktiga resa med nästa generations system för edge computing i rymden, säger Lena W Jansson, tf VD.

Uppsala 2022-10-08

För mer information, vänligen kontakta:

Lena W Jansson

Verkställande Direktör

vd@unibap.com

+46 72 450 15 15

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2022, klockan 09.50 CET.

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.