Investor relations

Vi erbjuder intresserade att vara med på vår spännande resa mot att tillgängliggöra rymdteknologi för alla. För ett förbättrat liv på jorden och bortom den.

Pressmeddelanden

Unibap erhåller varumärkesskydd för SpaceCloud och lanserar SpaceCloud OS

Unibap utvecklar SpaceCloud Services (USS) med stöd av europeiska rymdstyrelsen (ESA) vilket tidigare har kommunicerats. Unibap har nu beviljats europeiskt varumärkesskydd för SpaceCloud som grund för utökat sökt internationellt varumärkesskydd. Unibap har fokuserat utvecklingen på grundelementen för molntjänsterna i rymden och lanserar nu utvecklingsmiljön SpaceCloud OS v1.0. SpaceCloud OS ligger till grund för färdigställandet av molntjänstgränssnitten inom SpaceCloud Services samt utvecklandet av tjänster tillsammans med partners.

Testning och utvärdering av SpaceCloud OS har genomförts i Sverige och USA av Unibap och Moog samt Troxel Aerospace. SpaceCloud OS erbjuds nu till befintliga nationella och internationella kunder. För kunden innebär SpaceCloud i förlängningen snabbare och flexibel distribuering av efterfrågad information.

SpaceCloud OS ligger till grund för den fortsatta utvecklingen av Unibap's SpaceCloud Services (USS) inom ESA InCubed projektet där tester med tredjepartsapplikationer påbörjas under hösten 2020. Bland annat kommer tester av applikationer för 3D modellering från satellitbilder, datakryptering, datakompression, objektsdetektion och klassificering att påbörjas, samt färdigställande av applikationer för satellitkommunikation baserat på rymdstandarderna ECSS PUS och CCSDS vilket kommer erbjuda nyckelfärdiga lösningar.

Som tidigare kommunicerats tar Unibap fram underlag inom ramen för nuvarande ESA projekt för en utökning av ESA InCubed projektet avseende demonstration av SpaceCloud i rymden under perioden 2021 - 2022. Mer information om SpaceCloud finns på vår hemsida, https://unibap.com/en/our-offer/space/

I SpaceCloud OS finns nyckelfunktioner med som:

  • Förberett för funktioner från stora molntjänstsleverantörer, som Amazon S3 API
  • Framtidskompatibelt med nästa generations hårdvaruprodukter under utveckling med stöd av svenska Rymdstyrelsen
  • Stöd för maskininlärning med ramverk som TensorFlow och pyTorch
  • Hantering av rymdens strålningseffekter på datorernas arbetsminnen och skydd av PCIexpress kommunikation
  • Minskad och styrbar kraftförbrukning
  • Hårdvaruaccelerad dataanalys och artificiell intelligens med processorer och grafikkort (GPU) från AMD, omprogrammeringsbar logik (FPGA) och bildprocessningsmoduler (VPU) från Intel.
  • Stöd för standarder som OpenGL 4.6, OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.2, OpenCL 1.2

- SpaceCloud OS är en viktig milsten som samlar de erfarenheter och arbete som gjorts de senaste åren för att maximera prestanda från våra hårdvaruprodukter som iX5-100 och kommande iX10-100. Genom att erbjuda en plattform med samma verktyg och datorarkitektur som utvecklare är vana att se på sina utvecklingsdatorer på jorden kan vi drastiskt dra ner utvecklingstiden och möjliggöra utveckling av applikationer som förut inte varit möjliga på satelliter, säger Oskar Flordal, teknikchef vid Unibap.

- Det är en stor och viktig milsten som nu uppnåtts och har mottagits väl under utprövningsfasen. Våra kunder erbjuds nu att ladda ner och installera SpaceCloud OS. Särskilt roligt att nämna är att vi fokuserat på att snabbt uppgradera hos våra kunder i USA för pågående leveranser, offertutredningar och implementeringar, säger Fredrik Bruhn, VD Unibap.

Unibap har även publicerat en vetenskapligt granskad artikel i CEAS Space Journal[1] som beskriver tillämpningar, prestanda och utvärderingar. [1] Bruhn, F.C., Tsog, N., Kunkel, F. et al. Enabling radiation tolerant heterogeneous GPU-based onboard data processing in space. CEAS Space J (2020). https://doi.org/10.1007/s12567-020-00321-9

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Bruhn

Verkställande Direktör

vd@unibap.com

+46 70 7833215

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera och effektivisera industrin och rymdfart. Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill vi höja kvaliteten och öka produktiviteten för våra kunder samt eliminera farliga arbetsuppgifter som i dag utförs manuellt. Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både samhälle och miljö. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market. SpaceCloud® och Unibap® är registrerade varumärken av Unibap.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, info@fnca.se, är Bolagets Certified Adviser.

Investerarkontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Frågor till vår IR-avdelning kan skickas via e-post till ir@unibap.com eller genom att klicka på knappen nedan.